Обяви и съобщения
УВЕДОМЛЕНИЕ:С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Нудия Юмерова Руфадова, Севал Чифтчи, Мерйем Сандъкчъ, Зейнеп Чифтчи и Керем Чифтчи, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 798/ 15.11.2022 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и може да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 02.12.2022 г. и крайна дата 09.12.2022 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосоченото лице до 09.12.2022 г. 17:00 ч., то те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 02.12.2022г.)

Заповед 834/30.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Първа“ № 59, на лицата:
(публикувано на 01.12.2022г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: С настоящото на основание чл. 18 а, ал. 10 от АПК Община Тервел съобщава на заинтересованите лица – Тензиле Хамид Селим, Ръфкъ Кадир Селим, Айше Исмаил Сюлейман, Нели Асенова Коралова, Семрал Ръфка Кадир, Емил Маринов Сираков, Людмила Илиева Йозджан, Севда Йовкова Акиф, Рюстем Мемиш Акиф, Али Рюстем Мемиш, Хорхе Рюстем Мемиш, Бусе Йозджан и Икбале Алиосман Расим, че са издадени Уведомителни писма в изпълнение на Заповед № 747/ 01.11.2022 г. на Кмета на Община Тервел. Уведомителните писма се намират в дирекция „АПИООП“, ет. 2, стая 207 в сградата на Община Тервел и могат да се получат от заинтересованите лица. Обявлението ще продължи 7 дни, с начална дата 01.12.2022 г. и крайна дата 08.12.2022 г. до 17:00 ч. при неявяване на горепосочените лица до 08.12.2022 г. 17:00 ч., те ще се считат за надлежно уведомени.
(публикувано на 01.12.2022г.)

Заповед 830/30.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 30.11.2022г.)

Заповед 831/30.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 30.11.2022г.)

Заповед 828/29.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Гуслар, община Тервел, ул. „Втора“ № 15, на лицата:
(публикувано на 29.11.2022г.)

Заповед 822/25.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесета“ № 21, на лицата:
(публикувано на 28.11.2022г.)

Заповед 816/24.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и Осма“ № 2, на лицата:
(публикувано на 24.11.2022г.)

Заповед 815/24.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Десета“ № 33, на лицата:
(публикувано на 24.11.2022г.)

Заповед 804/17.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Първа“ № 101, на лицата:
(публикувано на 17.11.2022г.)

Заповед 798/15.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Пета“ № 11, на лицето:
(публикувано на 16.11.2022г.)

Заповед 799/15.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и Пета“ № 6, на лицето:
(публикувано на 16.11.2022г.)

Заповед 800/15.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и Девета“ № 7, на лицето:
(публикувано на 16.11.2022г.)

Заповед 797/15.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 15.11.2022г.)

Заповед 796/15.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 15.11.2022г.)

Уважаеми граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, представители на бизнеса и земеделския сектор в Община Тервел, при възможност, моля да вземете участие в срещата организирана от Областен информационен център - Добрич, която ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.
(публикувано на 01.11.2022г.)

Заповед 703/17.10.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 18.10.2022г.)

Заповед 704/17.10.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 18.10.2022г.)

Заповед 698/13.10.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесет и Пета“ № 6, на лицето:
(публикувано на 13.10.2022г.)

Заповед 697/20.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Терел, община Тервел, ул. „Иван Вазов“ № 6, на лицето:
(публикувано на 13.10.2022г.)

Заповед 625/20.09.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.09.2022г.)

Заповед 626/20.09.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.09.2022г.)

Заповед 627/20.09.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.09.2022г.)

Заповед 621/16.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Пета“ № 16, на лицето:
(публикувано на 16.09.2022г.)

Заповед 620/16.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Първа“ № 1, на лицето:
(публикувано на 16.09.2022г.)

Заповед 560a/01.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав Със следната задача: да разгледа постъпилите молби за отпускане на стипендия и да класира кандидат-стипендиантите съгласно Методиката за оценяване на кандидатите, съставляваща Приложение № 2 към Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от Община Тервел.
(публикувано на 01.09.2022г.)

Заповед 551/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 550/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 549/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 548/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 547/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Уведомление на собствениците на замеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ
(публикувано на 26.08.2022г.)

Заповед 518/08.08.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Пета“ № 12, на лицето:
(публикувано на 08.08.2022г.)

Заповед 517/05.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 05.08.2022г.)

Заповед ПО-09-243/0.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2022/2023 г.
(публикувано на 04.08.2022г.)

Заповед 493/27.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Захарий Зограф“ № 5, на лицето:
(публикувано на 27.07.2022г.)

Заповед 487/27.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Десета“ № 8, на лицето:
(публикувано на 27.07.2022г.)

Заповед 470/19.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Вихрен“ № 23, на лицето:
(публикувано на 19.07.2022г.)

445/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

446/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

447/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

448/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

449/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

450/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

Заповед 440/11.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тринадесета“ № 3, на лицето:
(публикувано на 11.07.2022г.)

Обучения за земеделски производители
(публикувано на 08.07.2022г.)

Заповед 432/08.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Двадесет и четвърта“ № 3, на лицето:
(публикувано на 08.07.2022г.)

Заповед 431/08.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Попгруево, община Тервел, ул. „Девета“ № 11, на лицето:
(публикувано на 08.07.2022г.)

Заповед 426/07.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 9, на лицето:
(публикувано на 07.07.2022г.)

Заповед 427/07.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и трета“ № 8, на лицето:
(публикувано на 07.07.2022г.)

Заповед 428/07.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и четвърта“ № 6, на лицето:
(публикувано на 07.07.2022г.)

График за извършване на преглед по изправността на техниката, собственост на фирми, кооперации и ЧЗС и готовността на същата за участие в жътвената кампания в община Тервел за 2022г.
(публикувано на 04.07.2022г.)

Заповед 370/21.06.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 21.06.2022г.)

Заповед 359/16.06.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 16.06.2022г.)

Заповед 345/09.06.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия със следната задача: да установява обстоятелства за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят изискуемите, съгласно чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, документи за извършване на същата. След направените констатации да се състави Протокол, с оглед извършване или отказ от извършване на адресна регистрация.:
(публикувано на 09.06.2022г.)

Заповед 319/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 5, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 321/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 9, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 320/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 7, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 316/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и четвърта“ № 2, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 317/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 6, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 318/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 1, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 295/20.05.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.05.2022г.)

Заповед 288/18.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Попгруево, община Тервел, ул. „Осем“ № 12, на лицето:
(публикувано на 18.05.2022г.)

Заповед 265/09.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Първа“ № 28, на лицето:
(публикувано на 09.05.2022г.)

Заповед 264/09.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесет и Шеста“ № 32, на лицето:
(публикувано на 09.05.2022г.)

Заповед 251/29.04.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Коларци, община Тервел, ул. „Четвърта“ № 32, на лицето:
(публикувано на 03.05.2022г.)

Заповед 217/15.04.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 18.04.2022г.)

Заповед 147/29.03.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.03.2022г.)

Заповед 112/08.03.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 09.03.2022г.)

ЗАПОВЕД 93/28.02.2022 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и трета“ № 35, на лицата:
(публикувано на 28.02.2022г.)

ЗАПОВЕД 88/24.02.2022 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Черни Връх“ № 6, на лицето:
(публикувано на 24.02.2022г.)

Процедура за отдаване на пасища 2022г.
(публикувано на 23.02.2022г.)

ЗАПОВЕД 78/17.02.2022 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Каблешково, община Тервел, ул. „Втора“ № 4, на лицето:
(публикувано на 17.02.2022г.)

ЗАПОВЕД 28/24.01.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Вихрен“ № 36, на лицето:
(публикувано на 24.01.2022г.)

Съобщение до г-жа Мелиш Мемиш Шериф: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 17.01.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация за припознаване на Вашето дете Атем Мелиш Мемиш.
(публикувано на 18.01.2022г.)

Съобщениедо г-ца Атем Мелиш Мемиш: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 17.01.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация, с която г-н Сергей Александров Йосифов ви признава за свое дете.
(публикувано на 18.01.2022г.)

Заповед 18/18.01.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следното лице: МИТАТ ОСМАН ИСМАИЛ
(публикувано на 18.01.2022г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: Община Тервел уведомява, че с Решение № 13-164/17.12.2021 г. на ОбС гр. Тервел, влязло в сила на 06.01.2022 г., данък придобиване става 3% /чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ/.
(публикувано на 07.01.2022г.)


АРХИВ


2021 г.

2020 г.

2016-2019г.