Декларации и регистър на декларациите по ЗПК

Заповед

Заповед 694/06.11.2023г.
за утвърждаване образците на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3
от Закона за противодействие на корупцията.Приложения

Приложение 1 по чл. 49 ЗПК и чл. 7 от ЗДСл

Приложение 2 по чл. 49 ЗПК и чл. 107а от КТ.doc

Приложение 3 по чл. 49 от ЗПК и чл 41 от ЗМСМА.doc

Приложение 4 по чл. 49 от ЗПК промени.docДекларации за имущество и интереси

Образци на декларации за имущество и интереси - част 1 и част 2Регистър
на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията на Община Тервел

Входящ номер/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ(файл) Име, презиме и фамилия Длъжност
КПК-827/ 17.11.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 Маринка Костадинова Илиева Специалист "ГС" в дирекция "АПИООП"
КПК-828/ 17.11.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Маринка Костадинова Илиева Специалист "ГС" в дирекция "АПИООП"
КПК-829/ 05.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Снежана Станчева Атанасова Кметски наместник на с. Кладенци
КПК-830/ 06.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Пламен Стоянов Бошнаков Кметски наместник на с. Проф. Златарски
КПК-831/ 07.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Бейхан Вейсел Ахмед Кметски наместник на с. Гуслар
КПК-832/ 07.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Светослав Василев Петров Кметски наместник на с. Мали извор
КПК-833/ 08.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Ружди Абилов Османов Кметски наместник на с. Ангеларий
КПК-834/ 09.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Димитър Михайлов Желязков Кметски наместник на с. Сърнец
КПК-835/ 04.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 Светослав Василев Петров Кметски наместник на с. Мали извор
КПК-836/ 04.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Светослав Василев Петров Кметски наместник на с. Мали извор
КПК-837/ 05.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 Пламен Стоянов Бошнаков Кметски наместник на с. Проф. Златарски
КПК-838/ 05.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Пламен Стоянов Бошнаков Кметски наместник на с. Проф. Златарски
КПК-839/ 05.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 Снежана Станчева Атанасова Кметски наместник на с. Кладенци
КПК-840/ 05.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Снежана Станчева Атанасова Кметски наместник на с. Кладенци
КПК-841/ 19.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 Октай Шукри Куртасан Кметски наместник на с. Оногур
КПК-842/ 19.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Октай Шукри Куртасан Кметски наместник на с. Оногур
КПК-843/ 29.02.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 Ерджан Хасип Мехмед Технически сътрудник в дирекция "АПИООП"
КПК-844/ 29.02.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Ерджан Хасип Мехмед Технически сътрудник в дирекция "АПИООП"
КПК-845/ 05.03.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 Петя Илиева Христова Счетоводител "Обществени поръчки"