Административна структура


Документ: Структура


ДИРЕКЦИИ

ЧРСУЕ:      Човешки ресурси, социални услуги и екология
ОКМДР:     Образование, култура, младежки дейности, ритуали
ОСТСУ:      Общинска собственост, териториално и селищно устройство
ФМП:         Финанси и местни приходи
АПИООП:   Административно-правно, информационно обслужване и обществени поръчкиДИРЕКТОРИ ДИРЕКЦИИ

ЧРСУЕ:      Миглена Василева Иванова
ОКМДР:     Севдалина Ненова Колева
ОСТСУ:      Георги Янков Русенов
ФМП:         Милена Мaринова Пенева
АПИООП:   Драгомир Христов Димитров