Конкурс
"С песните на Калинка Вълчева"
2023г.
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕПрограма-Конкурс за песен на Калинка Вълчева 2023г-
ЗА ОРГАНИЗАТОРИОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОРГАНИЗИРА ХI КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ТРАДИЦИОННА ДОБРУДЖАНСКА НАРОДНА ПЕСЕН - 2023 ГОДИНА РЕГЛАМЕНТ


І. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

1. Съхраняването и популяризирането на традиционната добруджанска народна песен и песенното наследство на Калинка Вълчева.
2. Предоставяне възможност за изява на изпълнители от всички възрасти, издирване на непознати добруджански народни песни.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участието в конкурса е индивидуално и колективно за изпълнители от цялата страна.
2. Изпълнителите се разделят в пет категории:
ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – индивидуални изпълнители до 9 години
ВТОРА КАТЕГОРИЯ – индивидуални изпълнители от 10 до 14 години
ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – индивидуални изпълнители от 15 до 20 години
ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ – индивидуални изпълнители над 20 години
ПЕТА КАТЕГОРИЯ – колективи.
3. Кандидатите изпълняват песните: без съпровод, със съпровод на инструмент или инструментална група. Не се допуска изпълнение със сингбек.
4. Всеки изпълнител пее две песни:
а) една от репертоара на Калинка Вълчева;
б) добруджанска народна песен по избор.
За участниците във втора, трета и четвърта категория е задължително една от песните да бъде безмензурна (бавна).
5. Всички участници са облечени в народни носии.
6. Песните в пета категория се изпълняват в традиционния им вид, без обработка.
7. времетраенето на песните – бърза песен до 4 минути и бавна – до 3 минути (1 куплет).
8. За участие в конкурса не се внасят такси за участие.
9. С изпращането на заявка за участие, всеки изпълнител декларира, че е съгласен с условията на Конкурса, че може да бъде заснеман с фото и видеокамера и че негови записи могат да бъдат публикувани в интернет.
10. Професионално жури ще оцени с ясни критерии, като изисква от участниците съвкупност от правилна орнаментика, отразяваща стила на песните на Калинка Вълчева и на песните от добруджанска фолклорна област, звукоизвличане, фонетични особености, поведение, сценично облекло и др.
11. Разходите за транспорт и храна са за сметка на участниците.


III. ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Конкурсът ще се проведе на 22.09.2023 г. в зрителната зала на НЧ „Димитър Дончев-Доктора-1893“ гр. Тервел. В зависимост от подадения брой заявки е възможно конкурсът за пета категория да се проведе на 23.09.2023 г.
2. Заявки за участие, по утвърден образец, се подават в срок до 11.09.2023 г. на адрес: гр. Тервел, обл. Добрич, пощенски код 9450, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 8, кабинет 309 или на имейл: konkurs.kalinka.vulcheva@abv.bg.
3. Награждаването ще се осъществи на гала-концерт в зрителната зала на НЧ „Димитър Дончев-Доктора-1893“ гр. Тервел.


IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Прослушването и класирането на участниците се извършва от жури с почетен председател народната певица Калинка Вълчева.
2. Във всяка категория се присъждат порва, втора и трета награда.
3. На най- яркото дарование се присъжда Голямата награда на конкурса „Калинка Вълчева“.
4. Всички изпълнители получават грамота за участие.
5. По решение на журито, в някоя от категориите наградите могат да бъдат класирани и повече от 1 изпълнител. В този случай наградата се поделя между отличените. Журито има право и да не отсъди награда в някоя от категориите.
6. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
7. По решение на журито и организационния комитет може да се връчи награда на 1 вокален педагог.


V. НАГРАДИ

1. Голямата награда на конкурса „Калинка Вълчева“ – 250,00 лв. и диплом;
2. За всички категории:
Първа награда – 150,00 лв. и диплом;
Втора награда – 120,00 лв. и диплом;
Трета награда – 80 лв. и диплом.
Поощрителна награда – 20 лв.
3. Носителите на първо, второ и трето място получават званието „Лауреат на конкурса Калинка Вълчева“.

Конкурсът за традиционна добруджанска народна песен „Калинка Вълчева“ се организира и финансира от Община Тервел и се провежда под патронажа на кмета на Община Тервел инж. Симеон Симеонов. Контакти с организаторите: 05751/2075 – централа, вътр. 135; 0882301336 – Севдалина Колева, 0895009404 – Боряна Николова, 0878118244- Ангелина Станкова.

Заявка за участие може да изтеглите от тук.