Програма "Наше лято"

Разработена e през 2004 г. като програма за ангажиране на свободното време на децата и младежите от общината през месеците Юли и Август. Осигурява занимания, свързани с откриване и развиване на творческите заложби, любовта към спорта и усилване на връзката дете-родител. Всички мероприятия (общо 18) се провеждат по предварително оповестен график на програмата. Организира се от местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Тервел и се финансира от бюджета на общината. Част от заниманията се провеждат традиционно всяка година:

  • Летен карнавал
  • Състезание с хвърчила
  • Състезание деца-родители
  • Викторина
  • Пикник
  • Приложно изкуство
  • Спортни надпревари

Някои от темите на заниманията са: викторина за символите и почетните граждани на общината, за природните забележителности на родния край, за историческите паметници в родния край; състезанията деца-родители са насочени към кулинарни умения, изработване на тематични пана, спортни състезания.

Откриването на програмата е винаги на 1-ви юли с участието на деца от школи и състави от Тервел, Добрич и Силистра. Участниците в програма “Наше лято” са на възраст от 5 до 18 години от трите основни етноса (български, турски и ромски) с различни интереси и заложби.