П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

На подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество мандат 2019-2023г.

№ по ред Име, презиме и фамилия Заемана публична длъжност Вид на декларацията
Декларация за несъвместимост(файл) Декларация за имущество и интереси – част ІІ (файл)
1 Аксел Наз-Исмаилова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
2 Андрей Вълов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
3 Бюрхан Дюкянджи Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
4 Венета Драганова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
5 Вилия Цанкова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
6 Даил Мехмед Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
7 Живка Ненова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
8 Живко Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
9 Ибрям Сполу Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
10 Иван Иванов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
11 Иван Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
12 Исмет Абил Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
13 Калоян Енчев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
14 Мария Гочева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
15 Марияна Пасева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
16 Нико Върбанов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
17 Петър Бончев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
18 Пламен Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
19 Сали Сали Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
20 Стефко Денев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
21 Фикрет Ахмед Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ

22 Симеон Симеонов Кмет на община Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
23 Ханъмсер Асан Кмет на кметсво с.Балик, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
24 Милен Николов Кмет на кметсво с.Безмер, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1
25 Шефкъ Джефер Кмет на кметсво с.Бонево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1
26 Ердинч Мехмедов Кмет на кметсво с.Божан, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1
27 Междие Насъф Кмет на кметсво с.Главанци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1
28 Танер Ниязи Кмет на кметсво с.Градница, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
29 Муталиб Халил Кмет на кметсво с.Жегларци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1
30 Гюлай Бекир Кмет на кметсво с.Зърнево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1
31 Радослава Петрова Кмет на кметсво с.Каблешково, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
32 Фикрет Мюрсел Кмет на кметсво с.Коларци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
33 Маринела Димитрова Кмет на кметсво с.Нова Камена , общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1
34 Мустафа Ибраим Кмет на кметсво с.Орляк , общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
35 Мерткан Исмаилов Кмет на кметсво с.Полк.Савово, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
36 Февзи Османов Кмет на кметсво с.Поп Груево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
37 Мария Петрова Кмет на кметсво с.Честименско., общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1АРХИВ

Мандат 2015-2019г.