Кметски екип

ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ

Роден на 16.11.1967 г. в гр. Добрич. Завършил е Висш машинно-технически институт гр. Варна, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и Икономически университет гр. Варна, придобита образователно-квалификационна степен бакалавър, по специалността „Счетоводство и контрол“.

Работи като Председател на Общински съвет – гр. Тервел в мандат 2015-2019 г. от листата на ПП „ГЕРБ“.

ДИЯНА ИЛИЕВА
ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО“


Родена на 13.12.1967 г. в гр.Стара Загора. Висшето си образование завършва в Тракийски университет Стара Загора, специалност “Зооинженер”. Предприема допълнителни квалификации – като банкер-икономист в ИУ Варна и като педагог в ПУ Шумен. Продължава образованието си с второ висше във Великотърновски университет, специалност “Английска филология”.

Работи като счетоводител, експерт по кредитиране, ръководител на овцекомплекс.

Владее руски и английски език.

ВЕЛЧО ВЕЛЧЕВ
ЗАМ.-КМЕТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“Роден на 18.03.1993 година в гр. Добрич. Завършил е Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в гр. Свищов и е бакалавър по специалността „Стопански и финансов контрол“. Средното си образование завършва в ПГТО „Дочо Михайлов“ в Тервел с придобита квалификация „Техник по автоматизация – III-та степен“.

Занимавал се е със собствен бизнес в продължение на седем години.