Екотуризъм

Най-сигурният начин за пълноценна почивка е досегът с природата. В България битува схващането, че Добруджанската земя е равна като “тепсия” и тук природата не крие никакви изненади. Това обаче съвсем не е така в Община Тервел. Две трети от площта на общината се вписва напълно в понятието “Равна Добруджа”. Земята тук е плодородна, землищата са далеч от натоварени пътни артерии, депа за отпадъци или производствени предприятия. Екоземеделието е естествено продължение на работата на днешните фермери в Тервелско. Златните житни ниви, ширналите се слънчогледови поля, натежалите царевични стебла, множеството диви и култивирани билки представляват обичаен за общината пейзаж.

Останалата третина от територията на Община Тервел е съвсем различна. Тя няма нищо общо с представата за “равна” Добруджа. Точно тук, в това кътче от рая под небето на Добруджа, се намира каньонът на известната “Суха река”. Скалните венци обграждат реката, създават усещането за дивата природа, която сме свикнали да гледаме в американските уестърни. По речните брегове гнездят корморани, в заблатените части крачат чапли и дропли. Горите около каньона изобилстват от дивеч. В пещерите живеят 12 вида прилепи. Билата на врязания в реката полуостров са местообитание за редки растения, гризачи и насекоми. Но най-впечатляващо е разнообразието на птичия свят. Над “Суха река” преминава пътят на прелетните птици. Тук с просто око и с увеличителна техника могат да се наблюдават птици, които са определени като “редки” и “защитени” видове.