Отчет за изплатените средства от кмета на общината компенсации и субсидии за извършените безплатни и по намалени цени към превозвачи по чл. 71

Справка за 2019
(публикувано на 17.03.2020г.)


Справка за 2020
(публикувано на 31.03.2021г.)


Справка за 2021
(публикувано на 23.03.2022г.)


Справка за 2022
(публикувано на 06.03.2023г.)


Справка за 2023
(публикувано на 22.03.2024г.)