Преброяване 2021НСИ търси допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Преброяване`2021 на населението и жилищния фонд започна в България от 00.00 часа днес, 07 септември. Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 00.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 г. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна. Всеки ще може да преброи себе си и семейството си като попълни онлайн преброителна карта на www.census2021.bg. Попълването на картата е бързо и лесно – необходими са компютър, таблет или мобилен телефон, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес. Как изглежда преброителната карта и какви въпроси са включени в нея може да видите предварително на следния адрес: https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf

    Националният статистически институт призовава българите да се преброят електронно. Ако някой се затрудни с попълването, ще може да отправи въпроси към специален Подпомагащ център. Това е по-бързият и безопасен вариант, защото при посещението си преброителят само ще вземе техния уникален преброителен код.

    Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 08.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 г.

    Данните от преброяването се използват в процеса на вземане на решения и при разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и др. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.
Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, разработени от Министерство на здравеопазването и подписани от доц. д-р Ангел Кунчев - д. м. - Главен държавен здравен инспектор.


Съобщение за набиране на документи за преброители и контрольори в периода от 25 май до 10 юни 2021г.

Общинските преброителни комисии обявяват процедурата по набиране на документи за преброители и контрольори. В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка, ако не са изразили съгласие в заявлението да се използва снимката им от Регистър „Български документи за самоличност“. Тези документи се подават в общинските преброителни комисии, след което се разглеждат, а одобрените ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията. След успешно завършено обучение се сключва договор за преброител или контрольор и се попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.

Документи може да бъдат изтеглени от сайта на НСИ - рубрика Преброяване 2021Съобщение за набиране на документи за преброители и контрольори в периода от 25 май до 10 юни 2021г.
От името на Националния статистически институт и ръководството на община Тервел сърдечно Ви благодаря за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година. Поради епидемиологичната обстановка правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година.

Вярваме, че отново ще бъдем един екип и разчитаме на Вас! Вашата работа ще е съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври.

В срок до 21 май 2021 г. на e-mail: tervel2000@yahoo.com или на телефон 05751/20-75 следва да потвърдите участието си като преброител или контрольор и да ни информирате ако е настъпила промяна в личните данни, с които сте подали заявлението си. Важно е да ни пишете, тъй като от 25 май ще започне нова кампания за набиране на преброители на мястото на хората, които нямат възможност да участват.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, където ще бъдат сключени и договорите с тях.

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда веднъж на 10 години.

Включи се, защото си важен!

Екипът на отдел „Статистически изследвания - Добрич“

ТСБ - Североизток
Решение №61/21.01.2021 г. на МС за промяна на срока и критичния момент за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.


Във връзка с организация и контрол на Преброяване 2021, отчитайки епидемичната обстановка в страната Националния статистически институт информира, че се удължава срокът за набиране на преброители и контрольори до 16 ноември 2020 г. включително.

В срок до 30.10.2020 г. се приемат документи за кандидатстване за преброител или контрольор в "Преброяване 2021".
Желаещите следва да подадат заявление в Община Тервел, гише "Деловодство" , ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8, 9450 гр. Тервел.

ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 г.