Обяви и съобщения от 2022г.
Заповед 868/13.12.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Втора“ № 58, на лицата:
(публикувано на 14.12.2022г.)

Заповед 866/13.12.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.12.2022г.)

Заповед 867/13.12.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.12.2022г.)

Заповед 856/09.12.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Сърнец, община Тервел, ул. „Седма“ № 46, на лицата:
(публикувано на 12.12.2022г.)

Заповед 834/30.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Първа“ № 59, на лицата:
(публикувано на 01.12.2022г.)

Заповед 830/30.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 30.11.2022г.)

Заповед 831/30.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 30.11.2022г.)

Заповед 828/29.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Гуслар, община Тервел, ул. „Втора“ № 15, на лицата:
(публикувано на 29.11.2022г.)

Заповед 822/25.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесета“ № 21, на лицата:
(публикувано на 28.11.2022г.)

Заповед 816/24.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и Осма“ № 2, на лицата:
(публикувано на 24.11.2022г.)

Заповед 815/24.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Десета“ № 33, на лицата:
(публикувано на 24.11.2022г.)

Заповед 804/17.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Първа“ № 101, на лицата:
(публикувано на 17.11.2022г.)

Заповед 798/15.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Пета“ № 11, на лицето:
(публикувано на 16.11.2022г.)

Заповед 799/15.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и Пета“ № 6, на лицето:
(публикувано на 16.11.2022г.)

Заповед 800/15.11.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и Девета“ № 7, на лицето:
(публикувано на 16.11.2022г.)

Заповед 797/15.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 15.11.2022г.)

Заповед 796/15.11.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 15.11.2022г.)

Уважаеми граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, представители на бизнеса и земеделския сектор в Община Тервел, при възможност, моля да вземете участие в срещата организирана от Областен информационен център - Добрич, която ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10:00 до 12:00 часа в заседателната зала на Община Тервел.
(публикувано на 01.11.2022г.)

Заповед 703/17.10.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 18.10.2022г.)

Заповед 704/17.10.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 18.10.2022г.)

Заповед 698/13.10.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесет и Пета“ № 6, на лицето:
(публикувано на 13.10.2022г.)

Заповед 697/20.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Терел, община Тервел, ул. „Иван Вазов“ № 6, на лицето:
(публикувано на 13.10.2022г.)

Заповед 625/20.09.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.09.2022г.)

Заповед 626/20.09.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.09.2022г.)

Заповед 627/20.09.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.09.2022г.)

Заповед 621/16.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Пета“ № 16, на лицето:
(публикувано на 16.09.2022г.)

Заповед 620/16.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Зърнево, община Тервел, ул. „Първа“ № 1, на лицето:
(публикувано на 16.09.2022г.)

Заповед 560a/01.09.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав Със следната задача: да разгледа постъпилите молби за отпускане на стипендия и да класира кандидат-стипендиантите съгласно Методиката за оценяване на кандидатите, съставляваща Приложение № 2 към Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от Община Тервел.
(публикувано на 01.09.2022г.)

Заповед 551/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 550/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 549/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 548/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Заповед 547/29.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.08.2022г.)

Уведомление на собствениците на замеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ
(публикувано на 26.08.2022г.)

Заповед 518/08.08.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Пета“ № 12, на лицето:
(публикувано на 08.08.2022г.)

Заповед 517/05.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 05.08.2022г.)

Заповед ПО-09-243/0.08.2022г. НАРЕЖДАМ: Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2022/2023 г.
(публикувано на 04.08.2022г.)

Заповед 493/27.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Захарий Зограф“ № 5, на лицето:
(публикувано на 27.07.2022г.)

Заповед 487/27.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Божан, община Тервел, ул. „Десета“ № 8, на лицето:
(публикувано на 27.07.2022г.)

Заповед 470/19.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Вихрен“ № 23, на лицето:
(публикувано на 19.07.2022г.)

445/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

446/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

447/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

448/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

449/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

450/13.07.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 13.07.2022г.)

Заповед 440/11.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тринадесета“ № 3, на лицето:
(публикувано на 11.07.2022г.)

Обучения за земеделски производители
(публикувано на 08.07.2022г.)

Заповед 432/08.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Двадесет и четвърта“ № 3, на лицето:
(публикувано на 08.07.2022г.)

Заповед 431/08.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Попгруево, община Тервел, ул. „Девета“ № 11, на лицето:
(публикувано на 08.07.2022г.)

Заповед 426/07.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 9, на лицето:
(публикувано на 07.07.2022г.)

Заповед 427/07.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и трета“ № 8, на лицето:
(публикувано на 07.07.2022г.)

Заповед 428/07.07.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и четвърта“ № 6, на лицето:
(публикувано на 07.07.2022г.)

График за извършване на преглед по изправността на техниката, собственост на фирми, кооперации и ЧЗС и готовността на същата за участие в жътвената кампания в община Тервел за 2022г.
(публикувано на 04.07.2022г.)

Заповед 370/21.06.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 21.06.2022г.)

Заповед 359/16.06.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 16.06.2022г.)

Заповед 345/09.06.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия със следната задача: да установява обстоятелства за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят изискуемите, съгласно чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, документи за извършване на същата. След направените констатации да се състави Протокол, с оглед извършване или отказ от извършване на адресна регистрация.:
(публикувано на 09.06.2022г.)

Заповед 319/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 5, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 321/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 9, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 320/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 7, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 316/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и четвърта“ № 2, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 317/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 6, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 318/30.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и втора“ № 1, на лицето:
(публикувано на 30.05.2022г.)

Заповед 295/20.05.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 20.05.2022г.)

Заповед 288/18.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Попгруево, община Тервел, ул. „Осем“ № 12, на лицето:
(публикувано на 18.05.2022г.)

Заповед 265/09.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Първа“ № 28, на лицето:
(публикувано на 09.05.2022г.)

Заповед 264/09.05.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесет и Шеста“ № 32, на лицето:
(публикувано на 09.05.2022г.)

Заповед 251/29.04.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Коларци, община Тервел, ул. „Четвърта“ № 32, на лицето:
(публикувано на 03.05.2022г.)

Заповед 217/15.04.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 18.04.2022г.)

Заповед 147/29.03.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 29.03.2022г.)

Заповед 112/08.03.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 09.03.2022г.)

ЗАПОВЕД 93/28.02.2022 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Двадесет и трета“ № 35, на лицата:
(публикувано на 28.02.2022г.)

ЗАПОВЕД 88/24.02.2022 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Черни Връх“ № 6, на лицето:
(публикувано на 24.02.2022г.)

Процедура за отдаване на пасища 2022г.
(публикувано на 23.02.2022г.)

ЗАПОВЕД 78/17.02.2022 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Каблешково, община Тервел, ул. „Втора“ № 4, на лицето:
(публикувано на 17.02.2022г.)

ЗАПОВЕД 28/24.01.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Вихрен“ № 36, на лицето:
(публикувано на 24.01.2022г.)

Съобщение до г-жа Мелиш Мемиш Шериф: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 17.01.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация за припознаване на Вашето дете Атем Мелиш Мемиш.
(публикувано на 18.01.2022г.)

Съобщениедо г-ца Атем Мелиш Мемиш: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 17.01.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация, с която г-н Сергей Александров Йосифов ви признава за свое дете.
(публикувано на 18.01.2022г.)

Заповед 18/18.01.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следното лице: МИТАТ ОСМАН ИСМАИЛ
(публикувано на 18.01.2022г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: Община Тервел уведомява, че с Решение № 13-164/17.12.2021 г. на ОбС гр. Тервел, влязло в сила на 06.01.2022 г., данък придобиване става 3% /чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ/.
(публикувано на 07.01.2022г.)


АРХИВ


2021 г.

2020 г.

2016-2019г.