Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
Заповед № 249/ 12.04.203 г. на Кмета на Община Тервел, с която е определено отговорно лице по ЗДОИ

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2023 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2022 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2021 г.

Заповед № 125/ 16.03.2021 г. на Кмета на Община Тервел, с която е определено отговорно лице по ЗДОИ

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2017г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2016г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2015г.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация ... (2,550 КВ) - утвърдени на 16.10.2013 год. от Кмета на Община Тервел.

Заповед № 106/ 01.02.2017 г. на Кмета на Община Тервел, с която е определено отговорно лице по ЗДОИ

Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите.

Приложение № 1 - образец на заявление за достъп до обществена информация

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Тервел за 2013г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ в Община Тервел за 2014г.