Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 07.06.2023 г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование/професионална кваливикация Езици и компютърни умения
107 1 7413-2001/Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи Тервел Средно
106 3 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Тервел Основно, Средно
96 2 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тервел Основно, Средно
50 4 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Тервел Висше Английски, Немски, готови програмни продукти


ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН


За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg