Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 26.07.2021 Г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование/ професионална кваливикация Компютърни умения
208 3 5414-1007/Охранител Тервел Средно
207 3 7317-1008/Работник, ръчна изработка на изделия от дърво Тервел Основно,Средно
205 2 3522-3007/Техник, телекомуникации Тервел Основно,Средно,Висше,Полувисше
192 2 9622-0001/Общ работник Тервел


ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН


За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg