Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 27.11.2023 г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование/професионална кваливикация Езици и компютърни умения
222 1 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Тервел Средно
216 1 5322-1002/Личен асистент Тервел Средно,Без образование,Начално,Основно
210 5 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Тервел Основно
189 3 9622-0001/Общ работник Тервел
50 4 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Тервел Висше Английски, Немски,Готови програмни продукти


ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН


За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg