Годишен финансов отчет на Община Тервел


2021 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 02.08.2022г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 02.08.2022г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 02.08.2022г.)

 7. Одитен доклад

2020 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 26.10.2021г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 02.08.2021г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 26.10.2021г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 26.10.2021г.)


2019 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 24.07.2020г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 24.07.2020г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 24.07.2020г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 29.12.2020г.)

2018 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 22.07.2019г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 22.07.2019г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 22.07.2019г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 03.12.2019г.)

2017 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи

 2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.

 3. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ

 4. Одитен доклад

2016 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи

 2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.

 3. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ

 4. Одитно становище

 5. Одитен доклад

2015 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи

 2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.

 3. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ

 4. Одитно становище

 5. Одитен доклад


2014 година
 1. Баланс

 2. Сборен отчет - БО - 3

 3. Отчет за сметките от СЕС


 4. Отчет чужди средства - Б–3 с код 33

 5. Приложение т.15.3 от Заповед номер 3МФ60

 6. Одитно становище

 7. Одитен доклад

2013 година
 1. Баланс

 2. Отчет бюджет - Община Тервел

 3. Отчет ИБСФ-3-КСФ - 2013г.

 4. Отчет чужди средства

2012 година
 1. Баланс

 2. Отчет бюджет - Община Тервел

 3. Отчет ИБСФ - 2012г.

 4. Отчет ИБСФ-3-КСФ - 2012г.

 5. Отчет чужди средства

2011 година
 1. Баланс

 2. Отчет бюджет - Община Тервел

 3. Отчет ИБСФ - 2011г.

 4. Отчет ИБСФ-3-КСФ - 2011г.

Счетоводна политика от 01.11.2021

Счетоводна политика 2020

Счетоводна политика 2018

Счетоводна политика 2017

Счетоводна политика 01.01.2016

Счетоводна политика от 01.01.2015

СФУК от 01.03.2018 г.

Работни инструкции ЕСИФ към СФУК

Заповед № 735/09.11.2021г. Относно: Изменение на СФУК - Приложение № 16

СФУК от 01.12.2021г.

Приложения към СФУК от 01.12.2021г.