Годишен финансов отчет на Община Тервел


2022 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 08.08.2023г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 08.08.2023г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 08.08.2023г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 14.11.2023г.)

 9. Отчет за дълга
 10. (публикувано на 08.08.2023г.)


2021 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 02.08.2022г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 02.08.2022г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 02.08.2022г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 27.10.2022г.)


2020 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 26.10.2021г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 02.08.2021г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 26.10.2021г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 26.10.2021г.)


2019 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 24.07.2020г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 24.07.2020г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 24.07.2020г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 29.12.2020г.)

2018 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи
 2. (публикувано на 22.07.2019г.)

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.
 4. (публикувано на 22.07.2019г.)

 5. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ
 6. (публикувано на 22.07.2019г.)

 7. Одитен доклад
 8. (публикувано на 03.12.2019г.)

2017 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи

 2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.

 3. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ

 4. Одитен доклад

2016 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи

 2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.

 3. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ

 4. Одитно становище

 5. Одитен доклад

2015 година
 1. Баланс и отчет за приходи и разходи

 2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и сметки за чужди средства.

 3. Приложение съгласно т. 1.4 от Заповед ЗМФ-1338/2015г. на МФ

 4. Одитно становище

 5. Одитен доклад


2014 година
 1. Баланс

 2. Сборен отчет - БО - 3

 3. Отчет за сметките от СЕС


 4. Отчет чужди средства - Б–3 с код 33

 5. Приложение т.15.3 от Заповед номер 3МФ60

 6. Одитно становище

 7. Одитен доклад

2013 година
 1. Баланс

 2. Отчет бюджет - Община Тервел

 3. Отчет ИБСФ-3-КСФ - 2013г.

 4. Отчет чужди средства

2012 година
 1. Баланс

 2. Отчет бюджет - Община Тервел

 3. Отчет ИБСФ - 2012г.

 4. Отчет ИБСФ-3-КСФ - 2012г.

 5. Отчет чужди средства

2011 година
 1. Баланс

 2. Отчет бюджет - Община Тервел

 3. Отчет ИБСФ - 2011г.

 4. Отчет ИБСФ-3-КСФ - 2011г.

Изменение на класификация към счетоводна политика от 01.12.2023 г.

Счетоводна политика от 01.11.2022

Счетоводна политика от 01.11.2021

Счетоводна политика 2020

Счетоводна политика 2018

Счетоводна политика 2017

Счетоводна политика 01.01.2016

Счетоводна политика от 01.01.2015

СФУК от 01.03.2018 г.

Работни инструкции ЕСИФ към СФУК

Заповед № 735/09.11.2021г. Относно: Изменение на СФУК - Приложение № 16

СФУК от 01.12.2021г.

Приложения към СФУК от 01.12.2021г.