Обяви и съобщения 2016-2019г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е: Дирекция „Финанси и местни приходи“ към Община Тервел уведомява всички данъчно задължени лица, че с решение на ОбС гр.Тервел на 27.12.2019 г. е приета План-сметка „Чистота“, включваща разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в ...
(публикувано на 27.12.2019г.)

О Б Я В А: Публичен търг на 10.01.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :
(публикувано на 12.12.2019г.)

ПРОТОКОЛ №9 от проведено Обшо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич” на 26 ноември 2019 година.
(публикувано на 03.12.2019г.)

Дирекция „Финанси и местни приходи“ към Община Тервел уведомява всички ДЗЛ, че срокът за подаване на декларации, които важат за 2020 г. за определяне на ТБО според количеството /кофа или контейнер/ и за освобождаване на част от услугите за ТБО, изтича на 31.12.2019 г. Декларации неподадени в указания срок няма да се приемат и обработват от служителите на „МДТ“.
(публикувано на 25.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Тихомир Петров
(публикувано на 14.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от КИА 2000 ЕООД
(публикувано на 13.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Тихомир Петров
(публикувано на 12.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
(публикувано на 11.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от АГРО ЕГЕР ЕООД
(публикувано на 08.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Налбант
(публикувано на 08.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Налбант
(публикувано на 08.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Радостин Божидаров Денев
(публикувано на 07.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Радостин Божидаров Денев
(публикувано на 07.11.2019г.)

О Б Я В А: От 07 ноември до 09 декември 2019г. Община Тервел обявява процедура за избор и включване в обучение на ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ .

(публикувано на 06.11.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗС Михаил Веселинов Божуров
(публикувано на 18.10.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Божуров-Веселин Михайлов"
(публикувано на 18.10.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Божуров-Веселин Михайлов"
(публикувано на 18.10.2019г.)

ПРОГРАМА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТРАДИЦИОННА ДОБРУДЖАНСКА НАРОДНА ПЕСЕН "КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА" 2019 г. ВТОРИ КОНКУРСЕН ДЕН 20.10.2019г.

(публикувано на 16.10.2019г.)

ПРОГРАМА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТРАДИЦИОННА ДОБРУДЖАНСКА НАРОДНА ПЕСЕН "КАЛИНКА ВЪЛЧЕВА" 2019 г. ПЪРВИ КОНКУРСЕН ДЕН 19.10.2019г.

(публикувано на 16.10.2019г.)

О Б Я В А: на 18.09.2019 г. от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2019год

(публикувано на 04.09.2019г.)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.11.2019г. до 18.12.2019г., във военни формирования на Сухопътните войски.

(публикувано на 27.08.2019г.)

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 26.09.2019 г. и 27.09.2019 г., в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив.

(публикувано на 27.08.2019г.)

Публичен търг на 19.09.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост

(публикувано на 19.08.2019г.)

Конкурс за изпълнители на традиционна добруджанска народна песен "Калинка Вълчева" град Тервел

Заявка за участие в Конкурс за изпълнители на традиционна добруджанска народна песен "Калинка Вълчева" град Тервел
(публикувано на 12.08.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 25.07.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Хамди Налбант
(публикувано на 25.07.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Агро Егер" ЕООД
(публикувано на 25.07.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Агро - Петър Стоянов ЕООД
(публикувано на 25.07.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Божуров-Веселин Мехайлов"
(публикувано на 18.07.2019г.)

О Б Я В А: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, община Тервел обявява, че на 15.07.2019 г.от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2019год. приета с решение № 1-7 от 31.01.2019 год., допълнена с решения № 3-40/ 29.03.2019 год. и решение № 4-60 от 25.04.2019 год..
(публикувано на 01.07.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Адриан Адамов
(публикувано на 01.07.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Адриан Адамов
(публикувано на 28.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Иван Димитров Иванов и ЗП Мария Стефанова Стратиева - Иванова
(публикувано на 19.06.2019г.)

Във Връзка с чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, Ви уведомявам, че житните култури в община Тервел преминават към етап „Восъчна зрялост
(публикувано на 18.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 14.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 14.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Метин Вейсел
(публикувано на 14.06.2019г.)

Протокол № 8 от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич", проведено на 31.05.2019 г.
( публикувано на 07.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 07.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Росен Йорданов Найденов
(публикувано на 05.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Димитър Бонев Петров
(публикувано на 03.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Мирослав Петров Атанасов
(публикувано на 03.06.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 31.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Никола Чомаков
(публикувано на 31.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Джамбо-Л ЕООД
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Метин Мехмед Мемин
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Атанасов Грейн" ЕООД
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Мирослава Недкова Любенова - Михалева
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Живко Петров Ников
(публикувано на 28.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Михаил Веселинов Божуров и Веселин Михайлов Божуров
(публикувано на 28.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Хамди Налбант
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Симекс - Росен Симеонов"
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Радостин Денев
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Димитър Бонев Петров
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит Юмер
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Агримакс" ЕООД
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Креатив Агро" ЕООД
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Иван Иванов
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Тихомир Петров
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Данко Янков Георгиев
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Егдат Мустафа Налбант
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Хамди Налбант
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит Юмер
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Хамди Налбант
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Агро Егер" ЕООД
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Адриан Валентинов Адамов
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET Божуров - Веселин Михайлов
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Джамбо-Л ЕООД
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит Юмер
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Илиян Костадинов Михайлов
(публикувано на 21.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит
(публикувано на 21.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Михай Веселинов Божуров и ЕТ "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Диян Иванов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Диян Панчев Иванов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Живко Адамов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Росен Йорданов Найденов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Ивелин Панчев Иванов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Стоян Иванов Стоянов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Адриан Адамов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Галин Иванов Хорозов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Петър Иванов Хорозов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Валентин Адамов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Агримакс ЕООД
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП - Радостин Божидаров Денев
(публикувано на 16.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП - Иван Иванов
(публикувано на 15.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП - Мирослава Недкова Любенова- Михалева
(публикувано на 14.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Веселин Михайлов Божуров
(публикувано на 14.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Креатив Агро" ЕООД
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Добрин Петров Иванов
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Ивайло Линков Цветанов
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Ивелин Панчев Иванов
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Тихомир Петров
(публикувано на 10.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Мирослава Недкова Любенова - Михалева
(публикувано на 07.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Иван Димитров Иванов
(публикувано на 07.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от МИТ-Йоргов ЕООД
(публикувано на 03.05.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Живко Петров Ников
(публикувано на 24.04.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Креатив Агро" ЕООД
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Радостин Божидаров Денев,
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗС Михаил Веселинов Божуров
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. във връзка с предстоящо третиране от Креатив Агро ЕООД
(публикувано на 09.04.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. във връзка с предстоящо третиране от Адмурал груп - 3 ма ЕООД
(публикувано на 09.04.2019г.)

Обява: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел
(публикувано на 08.04.2019г.)

Уведомителни писма: за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
(публикувано на 04.04.2019г.)

Обява: Провеждането на таен търг на 24.04.2019 г..от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на общински земеделски земи за срок от 5 години ,считано от началото на стопанската 2018 -2019 г. до края на стопанската 2022-2023 г., както следва:
(публикувано на 21.03.2019г.)

Обява: на 28-ри март 2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе Публично обсъждане на промени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2019 г.
(публикувано на 13.03.2019г.)

СЪОБЩЕНИЕ от отдел "Местни данъци и такси" при Община Тервел
( публикувано на 25.02.2019г.)

Протокол № 8 от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич", проведено на 05.02.2019 г.
( публикувано на 20.02.2019г.)

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, област Добрич обявява, че на 26.11.2018 год. от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2018 год. приета с решение № 1-2 от 30.01.2018 г.и допълнена с решение № 3-42/29.03.2018 год.и решение № 6- 84 от 28.06.2018 год.
( публикувано на 09.11.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 26.10.2018г.)

О Б Я В А: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
( публикувано на 11.06.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 11.06.2018г.)

Уведомление: На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Обн ДВ бр. 25 от 18 Март 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.) Ви уведомяваме за инвестиционно предложение на „Мобилтел” ЕАД:
( публикувано на 14.05.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 23.04.2018г.)

Извлечение от протокол № 8 от 18.12.2017 г. за окончателното класиране
( публикувано на 18.12.2017г.)

Протокол № 4 от 06.12.2017 г. за определяне резултатите от теста
( публикувано на 06.12.2017г.)

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите участници за длъжността Директор на Дирекция „Административно-информационно обслужване и обществени поръчки“ при Община Тервел.
( публикувано на 27.11.2017г.)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността:Директор на дирекция “Административно-информационно обслужване и обществени поръчки” при Община Тервел.
( публикувано на 10.11.2017г.)

ЗАПОВЕД №693 от 26.10.2017г. Извършена е проверка на жилищна и стопанска сграда в ПИ с идентификатор 7227.501.500 по КК на гр.Тервел, по повод жалба от граждани с вх.№ Ж-17/26.09.2017г.
( публикувано на 08.11.2017г.)

Решения от общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“
( публикувано на 30.10.2017г.)

ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
( публикувано на 24.10.2017г.)

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0276 "ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 545 УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЧРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБЩНОСТНИ ДЕЙНОСТИ“
( публикувано на 19.10.2017г.)

Констативен протокол 1 от 5.10.2017г. Днес 05.10.2017г., на основание чл.196, ал.2 от Закона за устройство на територията, Комисия, назначена със заповед №638/2.10.2017г.на Кмета на община Тервел, в състав:
( публикувано на 18.10.2017г.)

Заповед РД-07-01-132/03.08.2017г. НАРЕЖДАМ: I. Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2017/2018 г. II. Назначавам комисия в състав по общини:
( публикувано на 11.08.2017 г.)

Община Тервел, област Добрич, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ. че е изготвен ПУП-ПЗ за устройването на територията на ПИ №030035 по КВС на с.Зърнево, с цел строителство на „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” по реда на Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. Проекта е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №8, стая 110. На основание чл.128,ал.5 ЗУТ заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 14- дневен срок от съобщението.
( публикувано на 01.08.2017 г.)

Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал.2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-184 и УПИ III-184, 192 кв.5 по плана на с.Кочмар. С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда обособяване на самостоятелни урегулирани имоти за съществуващите сгради в бивш стопански двор, съобразно функционалното им предназначение, нормативното разстояние до граници и необходимите площи за обслужването им, като се образуват 6 нови УПИ с предназначени „ПСД“ за четири имота и „техническа инфраструктура“ за два имота. Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул.”Св. СВ. Кирил и Методий” №8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ, заинтересуваните лица по чл.131 ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението.
( публикувано на 18.07.2017 г.)

Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-1 от 31.01.2017 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2017 год.
( публикувано на 12.04.2017 г.)

Община Тервел, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомява СТОЯН КРАСЕНОВ СТОЯНОВ, КРАСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ И ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, че на основание чл. 99б, ал. 3 във вр. с чл. 93, ал. 5 и чл. 94, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в населено място: гр. Тервел, с локализационна единица - ж.к. "Изгрев" № 9, вх. Б, ет.2, ап.5. На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението u.Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването u пред Административен съд – гр. Добрич по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Екземпляр от Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "АИООП", Община Тервел, на адрес: гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 210. Валидно до: 22 септември 2016 г.
( публикувано на 22.08.2016 г.)

ПРОТОКОЛ № 5 от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 29.09.2016 г.
( публикувано на 05.10.2016 г.)

Обява за инвестиционно намерение - ЗП Росен Петров Донев
( публикувано на 28.11.2016 г.)

Обява За открита процедура за избор на партньори , които съвместно с Община Тервел да изпълнят проект за интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи чрез реализиране на дейности по операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР
( публикувано на 08.11.2016 г.)