Конкурси и търгове


2022 година
2021 година


2020 година

2019 година
2018 година

2017 година
2016 година
2015 година
2014 година
2013 година
2012 година
2011 година
2010 година
2009 година


*За обявлението и решението - изтеглете програмния продукт от сайта на агенцията за обществени поръчки