Членове на Общинския съвет

Още: Комисии към Общинския съвет | Протоколи | Решения на ОС

С П И С Ъ К
На общинските съветници Общински съвет – Тервел мандат 2019 - 2023№ по
ред
Имена на общинските съветници Партия / коалиция/
местна коалиция/ независим
1 Аксел Невзат Наз-Исмаилова ПП ДПС
2 Андрей Велчев Вълов ПП ГЕРБ
3 Бюрхан Ахмед Дюкянджи ПП ДПС
4 Венета Георгиева Драганова Независим общински съветник
5 Вилия Руменова Цанкова ПП ГЕРБ
6 Даил Ниязи Мехмед ПП ДПС
7 Живка Георгиева Ненова ПП ГЕРБ
8 Живко Георгиев Желязков ПП ГЕРБ
9 Ибрям Мустафа Сполу ПП ДПС
10 Иван Веселинов Иванов ПП ГЕРБ
11 Иван Димитров Желязков КП БСП ЗА БЪЛАГАРИЯ
12 Исмет Абил Абил ПП ДПС
13 Калоян Тодоров Енчев КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14 Мария Енчева Гочева КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – Председател на ОбС
15 Марияна Маринова Пасева ПП ДПС
16 Нико Радев Върбанов ПП ГЕРБ – Зам. Председател на ОбС
17 Петър Стоянов Бончев ПП ГЕРБ
18 Пламен Христов Желязков КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
19 Сали Бейхан Сали ПП ГЕРБ
20 Стефко Денев Денев ПП ГЕРБ
21 Фикрет Мюмюн Ахмед ПП ДПС