Членове на Общинския съвет

Още: Комисии към Общинския съвет | Протоколи | Решения на ОС

С П И С Ъ К
На общинските съветници Общински съвет – Тервел мандат 2023-2027год.№ по
ред
Имена на общинските съветници Партия / коалиция/
местна коалиция/ независим
1 Адриан Валентинов Адамов ПП ГЕРБ
2 Аксел Невзат Наз-Исмаилова ПП ДПС
3 Андрей Велчев Вълов ПП ГЕРБ
4 Антон Дочев Стоянов КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
5 Венета Георгиева Драганова ПП ГЕРБ
6 Вилия Руменова Цанкова ПП ГЕРБ
7 Гюлчин Зия Сали ПП ДПС
8 Емин Рамадан Рамадан ПП ГЕРБ
9 Есмерай Хюсеин Чакър ПП ГЕРБ
10 Живка Георгиева Ненова ПП ГЕРБ
11 Живко Георгиев Желязков ПП ГЕРБ
12 Иван Веселинов Иванов ПП ГЕРБ
13 Исмет Абил Абил ПП ДПС
14 Мерткан Юксел Реджеб ПП ГЕРБ
15 Метин Али Али ПП ДПС
16 Милен Петров Николов КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
17 Нели Динкова Денева ПП ГЕРБ
18 Нико Радев Върбанов ПП ГЕРБ
19 Петър Стоянов Бончев ПП ГЕРБ
20 Стефко Денев Денев ПП ГЕРБ
21 Юнал Сали Хамид ПП ДПСАрхив

Мандат 2019 - 2023