Културно-историческо наследство

Тракийско, римско, византийско, средновековно, османско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха превръщат архитектурно-археологическите резервати на община Тервел в поле за изследвания, база за туристически продукти, “културен гръбнак” на настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите поколения. В общината недвижимите паметници на културата са 376 (365 археологически, 8 исторически и 3 художествени). Разкопки до момента да проведени само в крепостта “Скалата” край с. Кладенци и находките оформят по-голямата част от археологическата експозиция на Градския исторически музей. Списъкът с паметниците на културата включва множество тракийски акрополи, 6 паметника и много други. От особено значение са колонията ранновизаннтийски и старобългарски скални манастири в м. “Суха река”. Това са едни от най-ранните скални манастири, документирани в Долнодунавските земи, в Добруджа, на Балканите и в Европа. Разположени са по двата бряга на река Суха и съседното сухоречие (при Думбравени), като най-голямото съсредоточие е до с. Балик (античната Адина) и с. Оногур (античната Палматис). Наред с недвижимите паметници, традициите и духът на миналите поколения се съхраняват в богата етнографска сбирка на Историческия музей, както и в множеството празници и ритуали, свързани с вярванията и ценностите на местните етнически общности – българи, турци, роми и татари.

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

 • Антична крепост до с. Балик
 • Антична и средновековна крепост „Калето” в с. Войниково
 • Скални манастири до с. Оногур
 • Ранно-средновековна крепост „Скала”, с. Кладенци: многото находки показват, че крепостта е била важен укрепителен, защитен и християнски център
 • Средновековна крепост до с. Поп Груево
 • Тракийски некрополи – 360 на територията на общината
 • Паметници на загинали в Отечествената война в селата Орляк, Кочмар, Гуслар, Професор Златарски
 • Паметник на Хан Тервел в гр. Тервел
 • Паметник на Йордан Йовков в гр. Тервел
 • Обелиск на Дончо Дончев край с. Сърнец
 • Стенопис „Възшествието на Хан Тервел” в Историческия музей
 • Стенопис „Пролетни празници и обряди” в Историческия музей
 • Стенопис „Апотеоз на българската култура” в Историческия музей.