Материали за предстоящо заседание на ОбС
АРХИВ2023г.
2024г.
Заседание 26.01.2023г. Заседание 24.01.2024г.
Заседание 23.02.2023г. Заседание 15.02.2024г.
Заседание 30.03.2023г. Заседание 12.03.2024г.
Заседание 27.04.2023г. Заседание 28.03.2024г.
Заседание 25.05.2023г. Заседание 25.04.2024г.
Заседание 19.06.2023г. Заседание 30.05.2024г.
Заседание 29.06.2023г. Заседание 27.06.2024г.
Заседание 20.07.2023г.
Заседание 03.08.2023г.
Заседание 31.08.2023г.
Заседание 18.09.2023г.
Заседание 13.10.2023г.
Заседание 23.11.2023г.
Заседание 19.12.2023г.
     
     
2020г.
2021г.
2022г.
Заседание 20.02.2020г. Заседание 28.01.2021г. Заседание 27.01.2022г.
Заседание 31.03.2020г. Заседание 15.02.2021г. Заседание 24.02.2022г.
Заседание 30.04.2020г. Заседание 25.02.2021г. Заседание 02.03.2022г.
Заседание 28.05.2020г. Заседание 25.03.2021г. Заседание 07.03.2022г.
Заседание 25.06.2020г. Заседание 28.04.2021г. Заседание 31.03.2022г.
Заседание 17.07.2020г. Заседание 27.05.2021г. Заседание 14.04.2022г
Заседание 27.08.2020г. Заседание 24.06.2021г. Заседание 26.05.2022г.
Заседание 24.09.2020г. Заседание 16.07.2021г. Заседание 29.06.2022г.
Заседание 29.10.2020г. Заседание 26.08.2021г. Заседание 15.07.2022г.
Заседание 26.11.2020г. Заседание 30.09.2021г Заседание 25.08.2021г
Заседание 18.12.2020г. Заседание 28.10.2021г. Заседание 29.09.2022г.
Заседание 25.11.2021г. Заседание 27.10.2022г.
Заседание 17.12.2021г. Заседание 24.11.2022г.
Заседание 16.12.2022г.