Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК


Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите “Местни данъци и такси” при Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8. Администрацията на "Местни данъци и такси при Община Тервел е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Тервел и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в “Местни данъци и такси” при Община Тервел на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.
 • АГС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • АГРО ЕГЕР ЕООД

 • ДАЙМЪНДС ИНТЕНЕШЪНЪЛ ЕООД

 • ЕНЦО ДИ ЛАУРЕНТИС ЕООД

 • ФРОЛОВА ИНВЕСТ ЕООД

 • ГОНЧАРОВ 2012 ЕООД

 • ДЖИДЖЕЙ ЕООД

 • КЯМИЛЕ АХМЕД ЮСЕИН

 • КСИЛОНИЯ ЕООД

 • МАРКУС СМАРТ ПРОПЪРТИС ЕООД

 • МЕТИН СЕЛИМ СПОЛУ

 • НОВА - Л1 ЕООД

 • НИВА ЮГ-ИНВЕСТ СЕРВИС ООД

 • ОСМАН ПРОПЪРТИС ЕООД

 • П.А.НАШ РЕНОВЕЙШЪНС ЕООД

 • ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ

 • СИД 12 ЕООД

 • САФРОН ЕООД

 • СВЕТЛЬО МИРОСЛАВОВ СЛАВОВ

 • СЕМЕЙСТВО ООД

 • УЙЛРАК ЕООД