Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК


Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите “Местни данъци и такси” при Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8. Администрацията на "Местни данъци и такси при Община Тервел е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Тервел и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в “Местни данъци и такси” при Община Тервел на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.
  • БИЛГЕН НЕДЖАТ ЮЗЕИР

  • БИРГЮЛ НЕДЖАТ СЮЛЕЙМАН

  • ДОЙЧО КУМАНОВ ЖЕЛЕВ

  • ФЕЗАИ НАДЖИ ОСМАН

  • ГЮЛТЕН ИБРАХИМ СЮЛЕЙМАН

  • ИЛИЯ ЛИЛЯНОВ СЪБЕВ

  • НИКОЛА ОГНЯНОВ ШИБИЛЕВ

  • ПЕТЯ ДИМЧЕВА НИКОВА

  • РИКИ АЛЪН СИНФИЙЛД

  • (публикувано на 14.04.2022г.)