jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2022
Декември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Месечен отчет за 2022 Юни 5807 - Тервел
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Справка по ПМС № 326
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Справка Украйна
( публикувано на 12.01.2023г. в 10:12 )

Ноември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Месечен отчет за 2022 Юни 5807 - Тервел
( публикувано на 09.12.2022г. в 08:12 )

Октомври
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Месечен отчет за 2022 Юни 5807 - Тервел
( публикувано на 10.11.2022г. в 10:07 )

Септември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Месечен отчет за 2022 Юни 5807 - Тервел
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Справка по ПМС № 326
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Справка Украйна
( публикувано на 11.10.2022г. в 08:13 )

Август
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Месечен отчет за 2022 Юни 5807 - Тервел
( публикувано на 12.09.2022г. в 09:02 )

Юли
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Месечен отчет за 2022 Юни 5807 - Тервел
( публикувано на 09.08.2022г. в 10:32 )

Юни
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Месечен отчет за 2022 Юни 5807 - Тервел
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Справка по ПМС № 326
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Справка Украйна
( публикувано на 11.07.2022г. в 14:06 )

Май
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Месечен отчет за 2022 Април 5807 - Тервел
( публикувано на 10.06.2022г. в 08:43 )

Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Месечен отчет за 2022 Април 5807 - Тервел
( публикувано на 11.05.2022г. в 10:43 )

Mарт
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Месечен отчет за 2022 Март 5807 - Тервел
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Справка по ПМС № 326
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Справка Украйна
( публикувано на 11.04.2022г. в 12:56 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Месечен отчет за 2022 Февруари 5807 - Тервел
( публикувано на 10.03.2022г. в 14:17 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.02.2022г. в 16:30 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.02.2022г. в 16:30 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.02.2022г. в 16:30 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.02.2022г. в 16:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.02.2022г. в 16:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.02.2022г. в 16:30 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.02.2022г. в 16:30 )АРХИВМесечни отчети 2021г. / Месечни отчети 2020г. / Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.