jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2021
Юни
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Разчет за финансиране на капиталовите разходи
( публикувано на 09.07.2021г. в 16:15 )

Май
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Разчет за финансиране на капиталовите разходи
( публикувано на 09.06.2021г. в 11:05 )

Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Разчет за финансиране на капиталовите разходи
( публикувано на 12.05.2021г. в 08:25 )

Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Разчет за финансиране на капиталовите разходи
( публикувано на 09.04.2021г. в 10:49 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.03.2021г. в 09:42 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.03.2021г. в 09:42 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.03.2021г. в 09:42 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.03.2021г. в 09:42 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.03.2021г. в 09:42 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.03.2021г. в 09:42 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.03.2021г. в 09:42 )

Разчет за финансиране на капиталови разходи
( публикувано на 11.03.2021г. в 10:38 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 15.02.2021г. в 09:30 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 15.02.2021г. в 09:30 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 15.02.2021г. в 09:30 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 15.02.2021г. в 09:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 15.02.2021г. в 09:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 15.02.2021г. в 09:30 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 15.02.2021г. в 09:30 )АРХИВМесечни отчети 2020г. / Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.