jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2023
Октомври
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Месечен отчет за 2023 Октомври 5807 - Тервел
( публикувано на 10.11.2023г. в 15:04 )

Септември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Месечен отчет за 2023 Септември 5807 - Тервел
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Справка по ПМС № 326
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Справка Украйна
( публикувано на 10.10.2023г. в 16:57 )

Август
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Месечен отчет за 2023 Март 5807 - Тервел
( публикувано на 11.09.2023г. в 09:40 )

Юли
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Месечен отчет за 2023 Март 5807 - Тервел
( публикувано на 11.08.2023г. в 14:22 )

Юни
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Месечен отчет за 2023 Март 5807 - Тервел
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Справка по ПМС № 326
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Справка Украйна
( публикувано на 10.07.2023г. в 09:55 )

Май
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Месечен отчет за 2023 Май 5807 - Тервел
( публикувано на 09.06.2023г. в 14:29 )

Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Месечен отчет за 2023 Април 5807 - Тервел
( публикувано на 09.05.2023г. в 10:19 )

Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Месечен отчет за 2023 Март 5807 - Тервел
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Справка по ПМС № 326
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Справка Украйна
( публикувано на 10.04.2023г. в 09:54 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Месечен отчет за 2023 Февруари 5807 - Тервел
( публикувано на 09.03.2023г. в 15:58 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.02.2023г. в 10:25 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.02.2023г. в 10:25 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.02.2023г. в 10:25 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.02.2023г. в 10:25 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.02.2023г. в 10:25 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.02.2023г. в 10:25 )

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 08.02.2023г. в 10:25 )АРХИВМесечни отчети 2022г. / Месечни отчети 2021г. / Месечни отчети 2020г. / Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.