Актуално


Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел
- Изтегли на Български
        - Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ         към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел

        - Анализ на възможностите за инвестиции на територията на общините Крушари        и Тервел

        - Анализ на потенциала и предпоставките за привличане на туристи на        територията на общините Крушари и Тервел

        - Най-важни насоки за подобряване на средата за инвестиции в туризма:        Случаят на Крушари и Тервел

        - Презентация: Представяне на проекта


- Download in English
Изтегли: СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В ОБЩИНИТЕ КРУШАРИ И ТЕРВЕЛ

Изтегли: ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ - Представяне на добри практики в алтернативния туризъм

Изтегли: Проучване на опита на община Ефкарпия за обмен на ноу-хау в сферата на алтернативния туризъм

Изтегли: База-данни за успешно реализираните проекти в областта на алтернативния туризъм на европейско ниво

Изтегли: Анализ на потенциала на общините крушари и тервел за развитие на туризъм