Тримесечен отчет на бюджета на Община град Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз


31.03.2024 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2024г.

Баланс към 31.03.2024г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2024г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 31.03.2024г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2024г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2024 г.


31.12.2023 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2023г.

Баланс към 31.12.2023г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2023г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 31.12.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2023 г.


30.09.2023 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2023г.

Баланс към 30.09.2023г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2023г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 30.09.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2023 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2023г. до 30.09.2023г. на Община Тервел гр. Тервел.


30.06.2023 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2023г.

Баланс към 30.06.2023г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.06.2023г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 30.06.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2023 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023г. на Община Тервел гр. Тервел.


31.03.2023 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2023г.

Баланс към 31.03.2023г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2023г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 31.03.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2023 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2023г. до 31.03.2023г. на Община Тервел гр. Тервел.


31.12.2022 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2022г.

Баланс към 31.12.2022г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2022г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 31.12.2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2022 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. на Община Тервел гр. Тервел.


30.09.2022 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2022г.

Баланс към 30.09.2022г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2022г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 30.09.2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2022 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2022г. до 31 0.09.2022г. на Община Тервел гр. Тервел.


30.06.2022 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2022г.

Баланс към 30.06.2022г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.06.2022г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 30.06.2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2022 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2022г. до 31 0.06.2022г. на Община Тервел гр. Тервел.


31.03.2022 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2022г.

Баланс към 31.03.2022г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2022г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ към 31.03.2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2022г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разлики между капиталови разходи по касови отчети и капиталови разходи по отчети за капиталови разходи в Модул „КР за 2022 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022г. на Община Тервел гр. Тервел.


31.12.2021 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2021г.

Баланс към 31.12.2021г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2021г.

СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за периода от 01.01.2021г до 31.12.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана за приходите на община Тервел за бюджетната 2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходи за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на община Тервел, гр. Тервел

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на Община Тервел гр. Тервел.


30.09.2021 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2021г.

Баланс към 30.09.2021г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2021г.

СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за периода от 01.01.2021г до 30.09.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана на приходите на община Тервел за третото тримесечие на 2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходи за периода от 01.01.2021г. до 30.09.2021г. на община Тервел, гр. Тервел

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ - за периода от 01.01.2021г. до 30.09.2021г. на Община Тервел гр. Тервел.


30.06.2021 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2021г.

Баланс към 30.06.2021г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.06.2021г.

СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за периода от 01.01.2021г до 30.06.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана на приходите на община Тервел за второто тримесечие на 2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходи за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. на община Тервел, гр. Тервел

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021г. на община Тервел.


31.03.2021 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2021г.

Баланс към 31.12.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2021г.

СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за периода от 01.01.2021г до 31.03.2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение плана на приходите на община Тервел за първото тримесечие на 2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходи за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г. на община Тервел, гр. Тервел


31.12.2020 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2020г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2020г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2020г.

Баланс към 31.12.2020г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г. на Община Тервел

СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за периода от 01.01.2020г до 31.12.2020г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изпълнение нл капиталовите разходите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на община Тервел гр. Тервел.


30.09.2020 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2020г..

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2020г.

Баланс към 30.09.2020г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2020г. до 30.09.2020г. на Община Тервел


30.06.2020 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.06.2020г.

Баланс към 30.06.2020г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2020г. до 30.06.2020г. на Община Тервел


30.03.2020 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2020г.

Баланс към 31.03.2020г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2020г. до 31.03.2020г. на Община Тервел


31.12.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2019 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2019 г.

Баланс към 31.12.2019 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. на Община Тервел


30.09.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2019г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2019 г.

Баланс към 30.09.2019г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 30.09.2019г. на Община Тервел


30.06.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2019г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2019 г.

Баланс към 30.06.2019г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 30.06.2019г. на Община Тервел


31.03.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2019 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2019 г.

Баланс към 31.03.2019 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 31.03.2019г. на Община Тервел


31.12.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2018 г.

Баланс към 31.12.2018 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. на Община Тервел


30.09.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2018 г.

Баланс към 30.09.2018 г.


30.06.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.06.2018 г.

Баланс към 30.06.2018 г.


31.03.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2018 г.

Баланс към 31.03.2018 г.


31.12.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2017 г.


30.09.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2017 г.


30.06.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2017 г.


31.03.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2017 г.


31.12.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2016 г.


30.09.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2016 г.


30.06.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2016 г.


31.03.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2016 г.