Проект "Знаещи на старта"

Разработва се и се реализира в партньорство между община Тервел и спортен клуб “Атлетик”, гр. Тервел. Финансира се по програма “Младеж” на Държавна агенция за младежта и спорта. Проектът е осъществен успешно през 2005 г. и 2006 г. в периодa Май-Октомври. С помощта на настоящия проект се възстановяват традиционни за града и общината спортни прояви от недалечното минало:

  • крос “Хан Тервел”
  • крос “Златна есен”
  • междуучилищен футболен турнир.

През 2006 г. проектът се разширява с включването на общински конкурс за изработване на макет на тема “Как си представям двора на моето училище”, със състезание за деца с увреждания и със семинар на тема “Етническа толерантност”. Участниците в проекта се включват в озеленяването на двора на ЦДГ “Детелина”, гр. Тервел, и на паметника на Йордан Йовков.