Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране
ОТНОСНО: Опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности


Уведомително писмо от: дата на публикуване землище
ДЖАМБО-Л ЕООД 09.02.2021г. Тервел
ДЖАМБО-Л ЕООД 09.02.2021г. Тервел
КИА-2000 ЕООД 18.12.2020г. Тервел
Сисфрукт - Сали Сали ЕТ 29.10.2020г. Войниково
Фрамея ЕООД 29.10.2020г. Войниково
Хардланд България ЕООД 29.10.2020г. Войниково
ИСМ-91-Иса Сали ЕТ 29.10.2020г. Войниково
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 28.10.2020г. Безмер
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 28.10.2020г. Попгруево
ЕТ "Божуров - Веселин Михайлов" 18.08.2020г. Тервел
ЗП Валентин Адамов 17.08.2020г. Честменско
ЗП Адриан Адамов 17.08.2020г. Честменско
ЗП Живко Георгиев Адамов 04.08.2020г. Тервел
Войниково
ЗП Георги Симеонов Симеонов 30.07.2020г. Тервел, Божан
ЗП Георги Симеонов Симеонов 30.07.2020г. Тервел, Попгруево
ЗП Георги Симеонов Симеонов 30.07.2020г. Тервел, Честименско
ЗП Георги Симеонов Симеонов 29.07.2020г. Тервел, Войниково
ЗП Георги Симеонов Симеонов 29.07.2020г. Тервел, Войниково
ЗП Радостин Божидаров Денев 22.07.2020г. Тервел
Адриан Валентинов Адамов 21.07.2020г. Тервел
ЗП Живко Адамов 21.07.2020г. Войниково
ЗП Ивелин Панчев Иванов 21.07.2020г. Тервел
ЗП Петър Хорозов 16.07.2020г. Тервел
ЗП Ивелин Панчев Иванов 14.07.2020г. Тервел
П. Савово
Войниково
Попгруево
Кочмар
Грийн Агро 2020 ЕООД 14.07.2020г. Войниково
Адриан Валентинов Адамов 13.07.2020г. Тервел
ЗП Иван Стоянов Господинов 10.07.2020г. Тервел
ЗП Иван Стоянов Господинов 10.07.2020г. Кочмар
Адриан Валентин Адамов 01.07.2020г. Тервел
ЗП-Мирослава Недкова Любенова-Михалева 30.06.2020г. Тервел
Михаил Веселинов Божуров 12.06.2020г. Тервел
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Тервел
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Тервел
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Бонево
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Попгруево
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Кочмар
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Кочмар
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Честименско
Георги Симеонов Симеонов 12.06.2020г. Сърнец
ЗП Живко Петров 05.06.2020г. Бонево
ЗП Живко Петров 05.06.2020г.
Стефко Денев Денев 05.06.2020г. Войниково
ЕТ "Божуров- Веселин Михайлов" 04.06.2020г. Зърнево
ЕТ "Божуров- Веселин Михайлов" 04.06.2020г. Войниково
ЕТ "Божуров- Веселин Михайлов" 04.06.2020г. П. Савово
ЕТ "Божуров- Веселин Михайлов" 04.06.2020г. Попгруево
ЗС Михаил Веселинов Божуров 04.06.2020г. Войниково
ЗС Михаил Веселинов Божуров 04.06.2020г. П. Савово
ЗС Михаил Веселинов Божуров 04.06.2020г. Тервел
ЗП Ивелин Панчев Иванов 03.06.2020г. Тервел
П. Савово
Нова Камена
Войниково
Никола Тодоров Колев 03.06.2020г. Тервел
ЗП Радостин Божидаров Денев 03.06.2020г. Кочмар
П. Савово
Тервел
ЗП Радостин Божидаров Денев 03.06.2020г. Честименско
ЗП Илиян Златев Златев 03.06.2020г. Тервел
ЗП Злати Илиев Златев 03.06.2020г. Безмер
ЗП Живко Георгиев Адамов 02.06.2020г. Попгруево
ЕТ "Божуров-Веселин Михайлов" 02.06.2020г. Проф. Златарски
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр.Шумен 01.06.2020г. Главанци
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр.Шумен 01.06.2020г. Каблешково
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр.Шумен 01.06.2020г. Зърнево
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр.Шумен 01.06.2020г. Орляк
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр.Шумен 01.06.2020г. Сърнец
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр.Шумен 01.06.2020г. Честименско
ЗП Валентин Адамов 29.05.2020г. Тервел
Йордан Георгиев Йорданов 28.05.2020г. Проф. Златарски
Йордан Георгиев Йорданов 28.05.2020г. Честименско
Грийн Агро 2020 ЕООД 27.05.2020г. Войниково
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 27.05.2020г. Бонево
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 27.05.2020г. Тервел
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 27.05.2020г. Честименско
ЗП Иван Господинов 26.05.2020г. Тервел
ЗП Иван Господинов 26.05.2020г. Тервел
ЗП Иван Господинов 26.05.2020г. Кочмар
ЕТ "Божуров - Веселин Михайлов" 26.05.2020г. Проф. Златарски
ЗП Ивелин Панчев Иванов 26.05.2020г. Тервел
ЗП Ивелин Панчев Иванов 22.05.2020г. Тервел
П. Савово
Нова Камена
Войниково
ЗП Тихомир Петров 22.05.2020г. Тервел
ЗП Тодор Велев Енчев 22.05.2020г. Честименско
Никола Петров Чолаков 22.05.2020г. Тервел
Никола Петров Чолаков 22.05.2020г. Честименско
ЗП Тодор Велев Енчев 22.05.2020г. Каблешково
ЗП Христо Желязков Вълчев 22.05.2020г. Войниково
ЗП Живко Георгиев Адамов 22.05.2020г. Сърнец
ЗП Живко Георгиев Адамов 22.05.2020г. П. Савово
Георги Йорданов Михайлов 22.05.2020г. Безмер
ЗП Радостин Божидаров Денев 21.05.2020г. Кочмар
П. Савово
Тервел
ЗП Исмаил Сабит 21.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит 21.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит 21.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит 21.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит 21.05.2020г. Тервел
Честименско
Нафизе Хaмди Налбант 20.05.2020г. Тервел
Гошо Гочев Георгиев 20.05.2020г. П. Савово
Йордан Георгиев Йорданов 20.05.2020г. Каблешково
Йордан Георгиев Йорданов 20.05.2020г. Проф. Златарски
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 20.05.2020г. Войниково
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 20.05.2020г. Сърнец
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 20.05.2020г. Честименско
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 20.05.2020г. П. Савово
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 20.05.2020г. Тервел
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 20.05.2020г. Кочмар
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 20.05.2020г. Попгруево
ЗП Злати Илиев Златев 20.05.2020г. Войниково
ЗП Злати Илиев Златев 20.05.2020г. П. Савовов
ЗП Ивелин Панчев Иванов 19.05.2020г. П. Савовов
Войниково
Попгруево
Димитър Андонов Мирчев 19.05.2020г. Нова Камена
Димитър Андонов Мирчев 19.05.2020г. Нова Камена
Радка Димирова Желева 19.05.2020г. Нова Камена
ЗП Радостин Божидаров Денев 19.05.2020г. Тервел
Войниково
Савово
ЗП Валентин Адамов 19.05.2020г. Честименско
ЗП Адриан Адамов 19.05.2020г. Честименско
ЗП Тихомир Петров 19.05.2020г. Тервел
ЗП Исмет Ахмет Узун 19.05.2020г. Тервел
Бонево
П. Савовов
ЗП Исмет Ахмет Узун 19.05.2020г. Тервел
П. Савовов
ЗП Исмет Ахмет Узун 19.05.2020г. Бонево
П. Савовов
Тервел
ЕТ "Божуров-Веселин Михайлов" 19.05.2020г. Честименско
ЕТ "Божуров-Веселин Михайлов" 19.05.2020г. Проф. Златарски
ЗС Михаил Веселинов Божуров 19.05.2020г. Кочмар
ЗС Михаил Веселинов Божуров 19.05.2020г. Честименско
ЗС Михаил Веселинов Божуров 19.05.2020г. Проф. Златарски
ЕТ "Божуров-Веселин Михайлов" 19.05.2020г. Кочмар
ЕТ "Божуров-Веселин Михайлов" 19.05.2020г. Зърнево
ЗП Валентин Адамов 19.05.2020г. Тервел
ЗП Валентин Адамов 19.05.2020г. Тервел
ДЖАМБО-Л ЕООД 18.05.2020г. Тервел
Войниково
ЗП Ивелин Панчев Иванов 18.05.2020г. Тервел
П. Савово
Нова Камена
Войниково
Ивелин Панчев Иванов 18.05.2020г. Тервел
Попгруево
П. Савово
Войниково
Честименско
Бонево
Креатив Агро ЕООД 15.05.2020г. Тервел
Румяна Петков Русева 15.05.2020г.
ЗП Живко Петров Ников 15.05.2020г. Тервел
ЗП Диян Панчев Иванов 15.05.2020г. Попгруево
Кочмар
Войниково
П. Савово
ЗП Диян Панчев Иванов 15.05.2020г. Бонево
Красимир Прокопове Георгиев 15.05.2020г. Тервел
Кочмар
Валентин Стоянов Петров 15.05.2020г. Тервел
Валентин Стоянов Петров 15.05.2020г. Кочмар
ЗП Петър Хорозов 15.05.2020г. Тервел
ЗП Иван Хорозов 15.05.2020г. Тервел
Росен Йорданов Найденов 15.05.2020г. Тервел
Росен Йорданов Найденов 15.05.2020г. Тервел
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр. Шумен 15.05.2020г. Каблешково
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр. Шумен 15.05.2020г. Каблешково
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр. Шумен 15.05.2020г. Орляк
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр. Шумен 15.05.2020г. Орляк
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр. Шумен 15.05.2020г. Нова Камена
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр. Шумен 15.05.2020г. Зърнево
ТП ДЛС Тервел при СИДП ДП гр. Шумен 15.05.2020г. Сърнец
Донка Янкова Георгиева 15.05.2020г. Тервел
ЗП Адриан Адамов 15.05.2020г. Тервел
ЗП Валентин Адамов 15.05.2020г. Честименско
ЗП Адриан Адамов 15.05.2020г. Честименско
Василев - Тервел ЕООД 15.05.2020г. Тервел
Василев - Тервел ЕООД 15.05.2020г. Божан
Василев - Тервел ЕООД 15.05.2020г. Безмер
Василев - Тервел ЕООД 15.05.2020г. П.Савово
ЗП Ивелин Панчев Иванов 15.05.2020г. Тервел
Войниково
Кочмар
Попгруево
П.Савово
ЗП Мирослава Недкова Любенова-Михалева 14.05.2020г. Тервел
Нафизе Хамди Налбант 14.05.2020г.
ЗП Радостина Никова Радева-Димитрова 14.05.2020г. Нова Камена
ЗП Живко Тодоров Желязков 14.05.2020г. П. Савово
ЗП Живко Тодоров Желязков 14.05.2020г. П. Савово
ЗП Живко Тодоров Желязков 14.05.2020г. Бонево
ЗП Живко Тодоров Желязков 14.05.2020г. Божан
ЗП Живко Тодоров Желязков 14.05.2020г. Попгруево
ЗП Живко Тодоров Желязков 14.05.2020г. Сърнец
ЗП Живко Тодоров Желязков 14.05.2020г. Нова Камена
ЗС Михаил Веселинов Божуров 14.05.2020г. Тервел
ЗС Михаил Веселинов Божуров 14.05.2020г. Тервел
ЗС Михаил Веселинов Божуров 14.05.2020г. П. Савово
ЗС Михаил Веселинов Божуров 14.05.2020г. Войниково
ЕТ Божуров - Веселин Михайлов 14.05.2020г. П. Савово
ЕТ Божуров - Веселин Михайлов 14.05.2020г.
ЕТ Божуров - Веселин Михайлов 14.05.2020г. Войниково
ЗП Диян Панчев Иванов 14.05.2020г. П. Груево
Бонево
ЗП Петър Петров 14.05.2020г.
ЗП Галин Хорозов 13.05.2020г.
Сивестър Галинов Хорозов 13.05.2020г.
ЗП Петър Хорозов 13.05.2020г.
ЗП Иван Хорозов 13.05.2020г.
ЗП Исмаил Сабит Юмер 13.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит Юмер 13.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит Юмер 13.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит Юмер 13.05.2020г. Тервел
ЗП Исмаил Сабит Юмер 13.05.2020г. Тервел
Гинка Йорданова Иванова 13.05.2020г. Тервел
Марийка Иванова Петрова 13.05.2020г. Безмер
Пр. Златарски
Катерина Парушева Стойнова 13.05.2020г. Кочмар
Тошко Христов Тодоров 13.05.2020г. Безмер
ЗП Иван Иванов 12.05.2020г. Кладенци
ЗП Иван Иванов 12.05.2020г. Мали Извор
ЗП Иван Иванов 12.05.2020г. Мали Извор
ЗП Стоян Иванов Стоянов 12.05.2020г.
ЗП Димитър Иванов 12.05.2020г.
ЗП Адриан Адамов 12.05.2020г. Честименско
Ивайло Линков Цветанов 12.05.2020г.
ЗП "Злати Илиев Златев" 12.05.2020г. Каблешково
ЗП "Злати Илиев Златев" 12.05.2020г. Каблешково
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Войниково
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Безмер
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Сърнец
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Кочмар
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Тервел
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. П. Савово
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Бонево
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Попгруево
ЕТ "Симекс - Росен Симеонов" 12.05.2020г. Попгруево
ЗП Герогие Симеонов Симеонов 12.05.2020г. Честименско
ЗП Герогие Симеонов Симеонов 12.05.2020г. Войниково
ЗП Валентин Адамов 12.05.2020г. Честименско
ЗП Радостин Божидаров Денев 11.05.2020г. Войниково
ЗП Радостин Божидаров Денев 11.05.2020г. Кочмар
ЗП Радостин Божидаров Денев 11.05.2020г. Тервел
Марийка Иванова Петрова 11.05.2020г. Тервел
Гинка Йорданова Иванова 11.05.2020г. Тервел
Катерина Стойлова 11.05.2020г. П. Златарски
Марийка Иванова Петрова 11.05.2020г. П. Златарски
Марийка Иванова Петрова 11.05.2020г. П. Златарски
ЗП Тошко Христов Тодоров 11.05.2020г. Честименско
Гинка Йорданова Йванова 11.05.2020г. Честименско
Росен Йорданов Найденов 11.05.2020г. Тервел
ЗП Мария Стефанова Стратиева 11.05.2020г. Тервел
ЗП Иван Димитров Иванов 11.05.2020г. Тервел
Иван Димитров Иванов 11.05.2020г. Тервел
Живко Георгиев Жеков 08.05.2020г.
ЗП Добрин Иванов 07.05.2020г. Войниково
Кочмар
Михаил Веселинов Божуров 05.05.2020г. Тервел
Веселин Михайлов Божуров 05.05.2020г. Тервел
Ивайло Линков Цветанов 05.05.2020г. Тервел
Ивайло Линков Цветанов 05.05.2020г. Тервел
Войниково
ЗП Илиян Златев Златев 29.04.2020г. Нова Камена
ЗП Злати Илиев Златев 29.04.2020г. Нова Камена
ЗП Злати Илиев Златев 29.04.2020г. Главанци
ЗП Злати Илиев Златев 29.04.2020г. П. Савово
ЗП Злати Илиев Златев 29.04.2020г. Тервел
ЗП Злати Илиев Златев 29.04.2020г. Божан
ЗП Злати Илиев Златев 29.04.2020г. Безмер
ЗП Георги Симеонов Симеонов 28.04.2020г. Безмер
ЗП Георги Симеонов Симеонов 28.04.2020г. Мали Извор
Тихомир Йорданов Петров 24.04.2020г.
ЗП Георги Симеонов Симеонов 23.04.2020г. Безмер
ЗП Георги Симеонов Симеонов 23.04.2020г. П. Златарски
ЗП Георги Симеонов Симеонов 23.04.2020г. Каблешково
ЗП Георги Симеонов Симеонов 23.04.2020г. Тервел
Добрин Иванов 22.04.2020г. Кочмар
Войниково
Добрин Иванов 22.04.2020г. Полковник Савово
Войниково
Добрин Иванов 22.04.2020г. Войниково
Добрин Иванов 22.04.2020г. Честименско
Войниково
Добрин Иванов 22.04.2020г. Войниково
ЗП Ивелин Панчев Иванов 22.04.2020г. Тервел
Кочмар
П. Савово
Войниково
Михаил Веселинов Божуров 21.04.2020г.
Михаил Веселинов Божуров 21.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 21.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 21.04.2020г.
Ивайло Линков Цветанов 21.04.2020г.
Ивайло Линков Цветанов 21.04.2020г. Нова Камена
Адмирал груп 3 16.04.2020г. Бонево
Тервел
Агримакс ЕООД 16.04.2020г. Бонево
П. Савово
Тервел
Креатив агро 16.04.2020г. Тервел
Михаил Веселинов Божуров 15.04.2020г.
Михаил Веселинов Божуров 15.04.2020г.
Михаил Веселинов Божуров 15.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 15.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 15.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 15.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 15.04.2020г.
Иван Димитров Иванов 14.04.2020г. Тервел
Павлин Асенов Киров 14.04.2020г. Брестница
Креатив Агро ЕООД 13.04.2020г. Бонево
Войниково
Главанци
Градница
Каблешково
Кладенци
Нова Камена
П. Златарски
П. Савово
Попгруево
Тервел
Честименско
Агримакс ЕООД 13.04.2020г. Бонево
Каблешково
П. Савово
Тервел
Андрей Василев Андреев 13.04.2020г. Войниково
Градница
Каблешково
Кладенци
Орляк
П. Савово
Адмирал Груп 3 ЕООД 13.04.2020г. Бонево
Войниково
Каблешково
П. Савово
Тихомир Йорданов Петров 10.04.2020г.
"Креатив Агро" 10.04.2020г. Тервел
Бонево
П. Савово
Агримакс ЕООД 10.04.2020г. Тервел
П.Савово
Бонево
Адмирал Груп 3 ЕООД 10.04.2020г. Тервел
П.Савово
Бонево
Андрей Василев Андреев 10.04.2020г. П.Савово
Бонево
Ивайло Линков Цветанов 10.04.2020г. Тервел
Ивайло Линков Цветанов 10.04.2020г. Тервел
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Попгруево
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Попгруево
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Войниково
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Честименско
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Бонево
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. П. Савово
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г.
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Кочмар
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г.
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Сърнец
Георги Симеонов Симеонов 10.04.2020г. Безмер
ЗП Злати Илиев Златев 09.04.2020г. Нова Камена
ЗП Злати Илиев Златев 09.04.2020г. Безмер
ЗП Злати Илиев Златев 09.04.2020г. Главанци
ЗП Злати Илиев Златев 09.04.2020г. Тервел
ЗП Злати Илиев Златев 09.04.2020г. Божан
ЗП СТОЯН ИВ. СТОЯНОВ 09.04.2020г.
ЗП ДИМИТЪР СТ. ИВАНОВ 09.04.2020г.
ЗП ПЕТЪР ХОРОЗОВ 09.04.2020г.
Нефизе Хамди Налбант 07.04.2020г.
Нефизе Хамди Налбант 07.04.2020г.
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Честименско
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Кочмар
П. Савово
Войниково
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
П. Савово
Добрин Петров Иванов 07.04.2020г. Войниково
Кочмар
Росен Йорданов Найденов 07.04.2020г. Тервел
ЗП Радостин Божидаров Денев 06.04.2020г. Тервел
ЗП Радостин Божидаров Денев 06.04.2020г. Кочмар
ЗП Радостин Божидаров Денев 06.04.2020г. Войниково
Нафизе Хамди Налбант 03.04.2020г.
Нафизе Хамди Налбант 03.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 02.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 02.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 02.04.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 02.04.2020г.
ДЖАМБО-Л ЕООД 01.04.2020г. Тервел
ЗП Иван Иванов 01.04.2020г. М. Извор
ЗП ИСМАИЛ САБИТ ЮМЕР 31.03.2020г. Тервел
ГУНЧО-89 ЕООД 30.03.2020г. Жегларци
Нефизе Хамди Налбант 27.03.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 27.03.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 27.03.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 27.03.2020г.
Веселин Михайлов Божуров 27.03.2020г.
Михаил Веселинов Божуров 27.03.2020г.
Михаил Веселинов Божуров 27.03.2020г.
ЗП Тихомир Йорданов Петров 17.03.2020г. Тервел
Андрей Василев Андреев 13.03.2020г. Войниково
Градница
Каблешково
Кладенци
Орляк
П. Савово
"КРЕАТИВ АГРО" ЕООД 13.03.2020г. Бонево
Войниково
Главанци
Градница
Каблешково
Кладенци
Нова Камена
П. Златарски
П. Савово
Попгруево
Честименско
Тервел
"БУЛГРЕЙН" ЕООД 13.03.2020г. Войниково
Главанци
П. Савово
"АГРИМАКС" ЕООД 13.03.2020г. Бонево
Каблешково
П.Савово
Тервел
"АГРО ЕГЕР" ЕООД 09.03.2020г.
Иван Димитров Иванов 09.03.2020г. Тервел
Мария Стефанова Стратиева 09.03.2020г. Тервел
Иван Димитров Иванов 09.03.2020г. Тервел
Арун Исмаил Федаим 09.03.2020г. Орляк
Павлин Асенов Киров 05.03.2020г. Брестница
Нафизе Хамди Налбант 05.03.2020г.
ДЖАМБО-Л ЕООД 02.03.2020г. Тервел
ДЖАМБО-Л ЕООД 02.03.2020г. Тервел