IV „Фестивал на Бялата жътва“-2024 г. гр. Тервел"

Дата на провеждане: 22.06.2024 (събота) от 16:00 часа

Място на провеждане: Градски тренировъчен стадион в гр. Тервел

Празникът включва палитра от събития на открито. Ще се организира изложение на местни продукти „Произведено в Тервел“, Базар на занаяти, забавни игри и веселие, много песни и танци, изненади и специални ефекти.

ЗАЯВКИ се приемат до 10 юни 2024г. на e-mail: dfta@abv.bg

РЕГЛАМЕНТ НА IV ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА – ЗА ЗЕМЯТА, ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА