“Рехабилитация на участъци от пътната и водопроводната мрежа в Община Тервел“Идентификационен номер: 52
Обществена поръчка с предмет:“Рехабилитация на участъци от пътната и водопроводната мрежа в Община Тервел“

- Договор № 127/01.08.2014 г. за ОП1 „Рехабилитация на участъци от пътната мрежа в Община Тервел“. Изпълнител: “Пътно строителство“ АД .
Стойност на договора: 34 78949,07 лв. без ДДС
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 30.04.2015г. в 16:37 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.04.2016г. в 09:47 )

(Изтегли)

( публикувано на 22.12.2016г. в 15:51 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 22.12.2016г. в 15:55 )

Дата и основание за освобождаване на гаранция/ии за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 31.07.2015г. в 13:07 )