“Предоставяне на мобилни и стационарни услуги за нуждите на Община Тервел”Идентификационен номер: 47
Публична покана с предмет:“Предоставяне на мобилни и стационарни услуги за нуждите на Община Тервел”,по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Мобилна телефонна услуга тип GSM и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи”; Обособена позиция 2: „Свързване към обществената електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга”

-Договор №35а-34384/20.02.2014 г. с “БТК“ ЕАД - (VIVACOM ) Обособена позиция 1: „Мобилна телефонна услуга тип GSM и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи”

-Договор №35-34383/20.02.2014 г. с “БТК“ ЕАД - (VIVACOM ) Обособена позиция 2: „Свързване към обществената електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга”
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 20.03.2015г. в 16:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 1.04.2015г. в 14:35 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 09.04.2015г. в 14:35 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 11:30 )