"Изграждане на център за социални услуги в с.Поп Груево"Идентификационен номер: 44
Обществена поръчка с предмет:"Изграждане на център за социални услуги в с.Поп Груево"

-Договор №205/18.12.2014 г. с "АТАНАСОВ.М" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 1.04.2015г. в 14:35 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 11:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 11.08.2015г. в 15:09 )

(Изтегли)

( публикувано на 3.09.2015г. в 13:30 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 3.09.2015г. в 13:33 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 3.09.2015г. в 13:34 )