“Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел"Идентификационен номер: 41
Обществена поръчка с предмет:: "Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел, с подобекти както следва: 1.Възстановяване на лятна сцена в гр.Тервел;2.Основен ремонт на улична настилка в кв.69 на гр.Тервел;3.Основен ремонт на тротоар в кв.69 на гр.Тервел;4.Улични бордюри в кв.69 на гр.Тервел."

-Договор №168/24.09.2014 г. с "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 16.10.2015г. в 15:49 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 23.10.2015г. в 10:15 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 16.10.2015г. в 15:50 )