"ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В С.КОЛАРЦИ"Идентификационен номер: 36
Обществена поръчка с предмет:"ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В С.КОЛАРЦИ"

-Договор №138/18.08.2014 г. с “ХОТ-ТРЕЙД“ ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )