“ОДИТ НА ПРОЕКТ„ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА МБАЛ ТЕРВЕЛ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”Идентификационен номер: 19
Обществена поръчка с предмет:“ОДИТ НА ПРОЕКТ„ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА МБАЛ ТЕРВЕЛ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”

-Договор № U-07/20.06.2013 г. с „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002” ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )