“СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 13 БРОЯ УЛИЦИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ”Идентификационен номер: 11
Обществена поръчка с предмет:“СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 13 БРОЯ УЛИЦИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ”

-Договор № 90/20.05.2013 г. с "ДЕОМИД" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )