“СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ”Идентификационен номер: 10
Обществена поръчка с предмет:“СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ГР.ТЕРВЕЛ В ОБХВАТА НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН ДОБРИЧ ”

-Договор №115/08.07.2013 г. с "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 02.06.2016г. в 15:30 )