“Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на СОУ “Йордан Йовков” - град Тервел”Идентификационен номер: 1
Обществена поръчка с предмет:“Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на СОУ “Йордан Йовков” - град Тервел”

-Договор № 96/13.06.2011 г. с “Консорциум за енергоефективни проекти“ ДЗЗД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 20.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 11:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.05.2015г. в 13:42 )

(Изтегли)

( публикувано на 04.06.2015г. в 10:42 )

(Изтегли)

( публикувано на 09.07.2015г. в 14:33 )

(Изтегли)

( публикувано на 07.08.2015г. в 09:16 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.09.2015г. в 10:03 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.10.2015г. в 15:29 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.11.2015г. в 10:06 )

(Изтегли)

( публикувано на 08.12.2015г. в 16:10 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.01.2016г. в 11:15 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.02.2016г. в 16:35 )

(Изтегли)

( публикувано на 11.03.2016г. в 10:45 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.04.2016г. в 09:47 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.05.2016г. в 12:03 )

(Изтегли)

( публикувано на 16.06.2016г. в 10:44 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.07.2016г. в 14:15 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.08.2016г. в 15:54 )

(Изтегли)

( публикувано на 16.09.2016г. в 13:24 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.10.2016г. в 13:50 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.11.2016г. в 16:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 21.12.2016г. в 11:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.01.2017г. в 13:45 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.02.2017г. в 13:17 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.03.2017г. в 14:47 )

(Изтегли)

( публикувано на 19.04.2017г. в 13:33 )

(Изтегли)

( публикувано на 17.05.2017г. в 10:33 )

(Изтегли)

( публикувано на 19.06.2017г. в 16:18 )

(Изтегли)

( публикувано на 20.07.2017г. в 11:18 )

(Изтегли)

( публикувано на 18.08.2017г. в 13:59 )

(Изтегли)

( публикувано на 19.09.2017г. в 13:12 )

(Изтегли)

( публикувано на 18.10.2017г. в 14:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 15.11.2017г. в 13:37 )

(Изтегли)

( публикувано на 18.12.2017г. в 13:45 )

(Изтегли)

( публикувано на 08.01.2018г. в 14:52 )

(Изтегли)

( публикувано на 05.02.2018г. в 11:10 )

(Изтегли)

( публикувано на 07.03.2018г. в 09:15 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.04.2018г. в 14:38 )

(Изтегли)

( публикувано на 11.05.2018г. в 11:09 )

(Изтегли)

( публикувано на 04.06.2018г. в 11:30 )

(Изтегли)

( публикувано на 13.07.2018г. в 16:24 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 25.07.2018г. в 13:05 )