Профил на купувача - ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Досие №1/19.11.2018г./ Доставка на хранителни продукти за звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за период от дванадесет месеца и по осемнадесет обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1:Мляко и млечни продукти;Обособена позиция № 2:Месо и месни продукти;Обособена позиция №3:Риба и рибни продукти;Обособена позиции №4:Яйца;Обособена позиция № 5:Масла и мазнини;Обособена позиция № 6:Зърнени храни и храни на зърнена основа;Обособена позиция № 7: Картофи и кореноплодни;Обособена позиция № 8:Варива;Обособена позиция № 9: Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, ферментирали; Обособена позиция № 10:Плодове – пресни (без костилкови) , консервирани, конфитюри, мармалади, компоти,нектари и плодови сокове добити по конвенционални методи;Обособена позиция № 11:Ядки и маслодайни семена;Обособена позиция № 12:Захар, захарни изделия, мед, шоколадови изделия; Обособена позиция №13:Чай;Обособена позиция № 14:Други храни;Обособена позиция № 15:Готови за консумация храни;Обособена позиция № 16:Студено-пресовани плодови сокове;Обособена позиция № 17:Подправки и добавки;Обособена позиция № 18:Костилкови плодове.Обособени позиции с ноемера 16,17 и 18 се възлагат по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от обособените позиции на основание чл.21,ал.6 от ЗОП и във връзка с чл.20,ал.4, т.3 от ЗОП
( публикувано на 19.11.2018г.)
Досие №2/24.10.2019г./“Доставка на хранителни продукти за звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за период от дванадесет месеца и по осемнадесет обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1:Мляко и млечни продукти;Обособена позиция № 2:Месо и месни продукти;Обособена позиция №3:Риба и рибни продукти;Обособена позиции №4:Яйца;Обособена позиция № 5:Масла и мазнини;Обособена позиция № 6:Зърнени храни и храни на зърнена основа;Обособена позиция № 7: Картофи и кореноплодни;Обособена позиция № 8:Варива;Обособена позиция № 9: Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, ферментирали; Обособена позиция № 10:Плодове – пресни (без костилкови) , консервирани, конфитюри, мармалади, компоти,нектари и плодови сокове добити по конвенционални методи;Обособена позиция № 11:Ядки и маслодайни семена;Обособена позиция № 12:Захар, захарни изделия, мед, шоколадови изделия; Обособена позиция №13:Чай;Обособена позиция № 14:Други храни;Обособена позиция № 15:Готови за консумация храни;Обособена позиция № 16:Студено-пресовани плодови сокове;Обособена позиция № 17:Подправки и добавки;Обособена позиция № 18:Костилкови и други плодове, произведени от местни земеделски производители.Обособени позиции с ноемера 16,17 и 18 се възлагат по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от обособените позиции на основание чл.21,ал.6 от ЗОП и във връзка с чл.20,ал.4, т.3 от ЗОП.
( публикувано на 24.10.2019г.)