Профил на купувача - ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814( публикувано на 22.11.2017 г.)


( публикувано на 14.12.2017 г.)


( публикувано на 15.11.2018 г.)


( публикувано на 18.12.2018 г.)


( публикувано на 18.11.2019 г.)


( публикувано на 23.12.2019 г.)