Правила за реда и организацията на документооборота в Община Тервел
Правила за реда и организацията на документооборота в Община Тервел (4,215 КВ) - утвърдени на 01.09.2013 год. от Кмета на Община Тервел.