Харта на клиента на Община Тервел
Харта на клиента (153 КВ) - утвърдена на 15.08.2013 година от Кмета на Община Тервел.