Работно време на Община Тервел:Работно време на Община Тервел: 8.00 ч. – 12.00 ч.
                                                        13.00 ч. – 17.00 ч.