"Строителство на претоварна станция за ТБО Тервел“Идентификационен номер: 9
Обществена поръчка с предмет:"Строителство на претоварна станция за ТБО Тервел“

-Договор №118/09.07.2013 г. с "ТЕРВЕЛ ТБО 2013" ДЗЗД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 12.11.2015г. в 10:08 )

(Изтегли)

( публикувано на 10.12.2015г. в 15:05 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

(Изтегли)

( публикувано на 06.01.2016г. в 10:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 11.01.2016г. в 16:13 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение
<

(Изтегли)

( публикувано на 28.08.2015г. в 16:17 )