Рехабилитация на 13 бр. улици в Община ТервелИдентификационен номер: 8
Обществена поръчка с предмет:Рехабилитация на 13 бр. улици в Община Тервел

- Договор №96/21.05.2013 г. с "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 17:00 )