СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ В ГР.ТЕРВЕЛИдентификационен номер: 6
Обществена поръчка с предмет:“СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ В ГР.ТЕРВЕЛ - ОБЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК "ЖЪЛТА КНИГА"

-Договор №83/30.04.2013 г. с “ЕСМ“ ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 23.02.2017г. в 14:33 )

(Изтегли)

( публикувано на 25.07.2018г. в 13:08 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 05.04.2019г. в 17:36 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 00.00.2015г. в 12:00 )