“Закупуване на лек автомобил с характеристики съгласно техническа спецификация“Идентификационен номер: 55
Открита процедура с предмет: “Закупуване на лек автомобил с характеристики съгласно техническа спецификация“

- Договор № 97/22.05.2013 г. с изпълнител "Автотрейд" ООД
Стойност на договора: 44 960,00 лв. без ДДС

Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Дата и основание за освобождаване на гаранция/ии за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 02.10.2017г. в 13:27 )