“Закупуване на микробус за превоз на пътници, с характеристики съгласно техническа спецификация”Идентификационен номер: 54
Открита процедура с предмет: “Закупуване на микробус за превоз на пътници, с характеристики съгласно техническа спецификация”

Договор № 63/18.03.2013 г. с изпълнител "Автотрейд" ООД

Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Дата и основание за освобождаване на гаранция/ии за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 28.12.2016г. в 15:27 )