„Вертикална планировка на читалище в с.Зърнево "Идентификационен номер: 51
Обществена поръчка с предмет:„Вертикална планировка на читалище в с.Зърнево "

- Договор № 51/11.04.2014 г. с Изпълнител: “ИСА“ ООД
Стойност на договора: 10 000,00 лв. без ДДС
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Дата и основание за освобождаване на гаранция/ии за изпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 10.03.2015г. в 16:08 )