“ТЕКУЩ И ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТ НА ПРОЕКТ„РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ”Идентификационен номер: 5
Обществена поръчка с предмет:: “ТЕКУЩ И ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТ НА ПРОЕКТ„РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПСОВ ТЕРВЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРАД ТЕРВЕЛ”

-Договор №8/17.01.2013 г. с "Финанс Одит Консулт 2002" ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 00.00.2015г. в 12:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 00.00.2015г. в 12:00 )