Консултантска услуга: Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. ДобричИдентификационен номер: 49
Публична покана с предмет:“Консултантска услуга за управление на проект и подготовка на тръжни процедури по договор № 08/321/01697 „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич“ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” на ПРСР 2007-2013 г.“

-Договор №117/08.07.2014 г. с “ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС“ ЕООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 00.00.2015г. в 12:00 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 00.00.2015г. в 12:00 )