“Консултантска услуга за управление и отчитане на инвестициите по Проект ИД 08/321/01433 в рамките на договор за финансова помощ ИД/08/321/01433 между Община Тервел и Държавен Фонд „Земеделие”Идентификационен номер: 48
Публична покана с предмет:“Консултантска услуга за управление и отчитане на инвестициите по Проект ИД 08/321/01433 в рамките на договор за финансова помощ ИД/08/321/01433 между Община Тервел и Държавен Фонд „Земеделие””

-Договор №69/12.05.2014 г. с “Акваексперт-12“ ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 13.10.2015г. в 15:37 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 13.10.2015г. в 15:38 )