"Доставка на автомобили за разнос на храна"Идентификационен номер: 46
Обществена поръчка с предмет:"Доставка на автомобили за разнос на храна"

-Договор №195/28.11.2014 г. с "ЛИДЕРКАР-3000" ООД
Документи за изтегляне:

jQuery UI Accordion - Default functionality
Информация за извършените плащания по договор/и

(Изтегли)

( публикувано на 1.04.2015г. в 14:35 )

Информация за приключване/прекратяване изпълнението на договора

(Изтегли)

( публикувано на 1.04.2015г. в 14:40 )

Информация за освобождаване/усвояване или задържане на гаранциите заизпълнение

(Изтегли)

( публикувано на 17.04.2015г. в 10:55 )